Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Human Resource Management

Jaar 2, 3 en 4

Bekijk wat de opleiding inhoudt in de praktijk, en wat je leert in het tweede, derde en vierde studiejaar.

Jaar 2

In het tweede jaar krijg je meer inzicht in de praktijk van HRM. Je gaat aan de slag met organisatievraagstukken en past thema’s toe als flexibilisering, verandering in organisaties, strategie en beoordelen & belonen. Daarnaast leer je hoe je jouw advies effectief overbrengt en hoe je onderzoek uitvoert.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids.(opent in nieuw venster)

Jaar 3

Het derde jaar loop je stage. Ook volg je gedurende een half jaar een keuzeminor, waarmee je je studie kunt verdiepen of verbreden.

Stage

Je loopt stage bij een organisatie die je zelf kiest. Je doet onderzoek naar een vraag die leeft bij de organisatie en sluit je stage af met een verbeteringsadvies dat je zelf schrijft.

Keuzeminor

Daarnaast volg je in het derde jaar gedurende een half jaar een keuzeminor, waarmee je je studie kunt verdiepen of verbreden. Je kunt minoren binnen of buiten HRM volgen, waaronder bijvoorbeeld International Teams and Organizations, Arbeidsrecht, Marketing voor niet-marketeers of Praktische Filosofie. Er kunnen instapvoorwaarden zijn bij bepaalde minoren.

HRM biedt de volgende minoren aan:

  • International Teams and Organizations is een Engelstalige minor gericht op globalisering. Je leert over het beleid, het bestuur, de organisatiestructuur en waardesystemen  van internationale organisaties.
  • Arbeidsrecht richt zich op internationaal arbeidsrecht bij internationale fusies en overnames.
  • Psychologie van het leren veranderen in organisaties leert je omgaan met obstakels en stagnaties in veranderprocessen. Zowel bij jezelf, bij anderen, in teams en organisaties. Je krijgt tools om beweging in het veranderproces te krijgen en je invloed te vergroten.
  • De Nieuwe Economie - Eerlijk en Duurzaam zoomt in op de vraag: ‘hoe kunnen we werk en bestaanszekerheid duurzamer en eerlijker organiseren?’. Je verdiept je in verschillende vraagstukken met betrekking tot 'de toekomst van werk'. 
  • Train the Trainer leert je hoe je een eigen training ontwikkelt en deze op de markt zet. Je doet veel zelfonderzoek en besteedt tijd aan het vinden van je eigen stijl als trainer.
  • HRM voor niet-HRMers focust zich op het ontwerp en de operationele uitvoering van het HRM-beleid binnen een organisatie. Je maakt kennis met belangrijke HR-thema's en gaat aan de slag met diverse opdrachten, waarbij je zowel vanuit de rol als HR-adviseur als die van de manager handelt. 

Lees meer over het programma in de studiegids

Jaar 4

Het vierde jaar is het jaar waarin je afstudeert. Je gaat aan de slag binnen het programma Peperclip XL met HR-opdrachten van bedrijven. Allereerst werk je in teamverband aan een opdracht voor een echte opdrachtgever en met die ervaring in de hand start je met je individuele afstudeeropdracht. Door deze ervaringen leer je als een professional te handelen, rekening te houden met de belangen van diverse partijen, praktijkonderzoek te doen, advies te geven en (een deel van de) oplossing te implementeren.

Je sluit de opleiding af met een concreet beroepsproduct. Voorbeeld hiervan is een interventie op het gebied van gedragsverandering die een HRM-studente inzette bij een technisch bedrijf. Met haar interventie slaagde ze erin om 80% van de werknemers zover te krijgen dat ze overgingen op een nieuwe manier van werken en hun weerstand lieten varen. Een andere student heeft samen met de medewerkers van een start up een medewerkerstevredenheidonderzoek ontwikkeld.
 

Stage
Haal meer uit je opleiding
Maak kennis met studievereniging HaReM!
(opent in nieuw venster)