Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Human Resource Management

Haal meer uit je opleiding

Wil je nog meer halen uit je studie? Dan biedt de opleiding Human Resource Management verschillende mogelijkheden: een uitwisseling met een buitenlandse universiteit, een internationale stage of minor of het volgen van een of meerdere Honours Modules.

Honours

Door honoursonderwijs aan de HvA te volgen, ontwikkel je extra talenten en haal je het beste uit jezelf.  Honoursonderwijs bestaat uit vernieuwende en uitdagende opdrachten, waarin je begeleid wordt door zeer gedreven docenten.

Voor eerstejaarsstudenten die willen onderzoeken of Honoursonderwijs bij hen past is het Honours Talent Module ontwikkeld: laagdrempelig en zonder toegangseisen.

Studenten die bovenop hun opleiding extra uitdaging zoeken kunnen, mits geselecteerd, een Honours Module of Programme volgen. Een Honours Module of Programme volg je in het tweede, derde en/of vierde jaar van je studie. Een honoursprogramma volg je meestal in het derde en vierde jaar van je studie. 

Studeer je al aan de HvA? Dan vind je alle informatie over aanmelding op de MijnHvA-pagina van je opleiding.

Maak kennis met studievereniging HaReM!
(opent in nieuw venster)

Internationaal

Als HRM-professional krijg je ook te maken met een internationaal werkveld: het wordt steeds makkelijker voor mensen om (tijdelijk) in het buitenland te werken. Bovendien is de regio Amsterdam zeer internationaal: er werken veel expats, hoofdkantoren van multinationals zijn in Amsterdam gevestigd, en internationale studenten blijven na hun studie graag in onze mooie stad wonen.

Ook organisaties in Amsterdam zonder specifiek internationaal karakter hebben vaak een diverse samenstelling van medewerkers en klanten. De steeds internationalere (arbeids)markt levert nieuwe vraagstukken op hoe medewerkers in en tussen organisaties efficiënt, effectief en creatief kunnen samenwerken. In het studieprogramma houden we hier rekening mee, bijvoorbeeld met internationale theorieën en internationale casussen. Op diverse momenten besteden we aandacht aan de verschillende culturele achtergronden van mensen, maar ook welke gevolg culturele verschillen kunnen hebben voor de organisatiecultuur, bijvoorbeeld bij internationale fusies.

Daarnaast krijg je Business English waarin je wordt opgeleid tot het B2-niveau.

Je kunt voor de stage of de minor naar het buitenland. Via het brede relatienetwerk van Faculteit Business en Economie vind je een internationale stage in het buitenland of bij een international in Nederland. Studenten die zich willen profileren in het internationale vakgebied kunnen verschillende internationale minoren kiezen

HRM studenten die behoefte hebben aan nog meer internationale context kunnen in jaar twee en drie een internationaal honourstraject doen: “International HR”, met een stage in het buitenland of bij een internationaal opererende organisatie. Met de afronding van dit programma krijgen de studenten een aantekening op het diploma.