Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De opleiding Fysiotherapie: leerroute Interprofessionele Paramedische Zorg (IPZ) duurt 4 jaar. De eerste 1,5 jaar volg je breed, interprofessioneel onderwijs met theorie en vaardigheden uit de ergo-, fysio- en oefentherapie en het vakgebied zorgtechnologie. In jaar 2 kies je definitief welk beroep het beste bij jou past en waarin je wilt afstuderen: Fysiotherapie: leerroute IPZ, Ergotherapie: leerroute IPZ of Oefentherapie: leerroute IPZ.

Handen uit de mouwen

Tijdens de opleiding Ergotherapie: leerroute IPZ ga je direct aan de slag met zelfstandig leren en ontwikkelen, en werk je elk semester aan een vraagstuk voor een opdrachtgever uit de praktijk. Je bent onderdeel van een team van medestudenten en leercoaches, maar bepaalt je eigen koers. Je werkt in je projectgroep en bepaalt zelf wat je nodig hebt voor het beantwoorden van de vraagstukken en de manier waarop je jezelf wilt ontwikkelen. Je medestudenten en leercoaches zijn daarin jouw directe collega’s en begeleiders.

Wat doe je bij elk nieuw vraagstuk?

  • Je bepaalt welke kennis en vaardigheden je nodig hebt voor het beantwoorden van het zelfgekozen vraagstuk. 
  • Je stelt de vragen waarop je antwoord wilt en zoekt relevante informatie op.
  • Je volgt een training in de vaardigheden die jij nodig hebt voor het beantwoorden van het vraagstuk.
  • Je vraagt een expert om jou in een flitscollege bij te praten over een bepaald onderwerp.
  • Je laat je uitleggen hoe je technologische hulpmiddelen inzet om blijvende resultaten te behalen bij je cliënten.
  • Je ontwikkelt samen met je projectgroep een aanpak en oplossing voor het vraagstuk.
  • Je werkt professioneel samen met je medestudenten en leercoach.
  • Je levert een belangrijke bijdrage aan jouw professionele leer- en werkomgeving.

Begeleiding

Je hebt elke week gesprekken met je leercoach en projectgroep. Tijdens deze gesprekken bespreek elkaars voortgang, kennis en vaardigheidsniveau en ontvang je feedback. Zo weet je constant waar je op dat moment staat: wat gaat goed en waaraan moet je nog werken. Aan het eind van ieder semester heb je op basis van je portfolio een beoordelingsassessment waarin jouw ontwikkeling centraal staat. Tijdens dit gesprek nemen je docenten ook de uitkomsten van eerdere feedbackmomenten mee.

Jaar 1

Het eerste jaar start met een inwerkperiode van 2 weken waarin je kennismaakt met het onderwijsprogramma en je medestudenten. Na deze periode start het eerste project waarin je in teamverband aan de slag gaat met een concreet vraagstuk uit de Amsterdamse zorg- en welzijnspraktijk. Je kiest zelf de projecten, zo ontwikkel je je op verschillende onderwerpen en doelgroepen. Ruth werkte tijdens haar opleiding bijvoorbeeld aan vraagstukken voor Stichting Cordaan en het Academisch Centrum Tandheelkunde. Lees over haar ervaringen.

Voorbeeld praktijkvraagstuk

Op veel basisscholen werken gespecialiseerde paramedische kindertherapeuten die kinderen vooral 1-op-1 begeleiden. Met jouw projectgroep denk je bijvoorbeeld mee met een therapeut over het inrichten van een schooldag die beter past bij de behoeftes van de kinderen die begeleid worden. Of je gaat aan de slag met het beweegbeleid van de school. Hoe zorgt een school ervoor dat kinderen meer bewegen tijdens de lessen en op het schoolplein? Iedere school heeft andere leerlingen, uitdagingen, professionals en mogelijkheden. Daarom benadert elke projectgroep het overkoepelende thema vanuit een eigen invalshoek.

Titel en diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het diploma Fysiotherapie met de aantekening Interprofessionele Paramedische Zorg (IPZ) en ben je fysiotherapeut. Je mag na je afstuderen de titel Bachelor of Science (BSc) voeren.

Studieprogramma jaar 2,3 en 4
Haal meer uit je opleiding
Hoeveel tijd kost deze opleiding