Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan Fysiotherapie: leerroute Interprofessionele Paramedische Zorg (IPZ). Je bent aanwezig op de campus op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op deze dagen is er altijd een leercoach aanwezig en bereikbaar.

Als je werkt aan je studie ben je niet alleen bereikbaar, maar ook zichtbaar aanwezig bij je opdrachtgever, op de campus of met je projectgroep. Je werkt dan bijvoorbeeld aan het vraagstuk met je groep, bent in overleg op locatie bij je opdrachtgever, voert een feedbackgesprek met je leercoach of bekijkt een flitscollege.

Studieadvies

Tijdens de opleiding ben je zelf verantwoordelijk voor jouw studievoortgang. Daarom ontvang je van ons geen bindend studieadvies na afloop van jaar 1. Mochten we twijfelen over jouw match met de opleiding of je studievoortgang, dan bespreekt je leercoach dit met jou. We verwachten dat je zelf kiest wat het beste voor je is. Vinden we het voortzetten van je studie geen goed idee, dan ontvang je hierover een dringend en onderbouwd advies. Of je dit advies opvolgt, blijft uiteindelijk jouw eigen verantwoordelijkheid.