Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Jaar 2, 3 en 4

Hoe ziet het studieprogramma eruit in jaar 2, 3 en 4? Finance & Control en Internal Control Systems zijn de twee hoofdthema’s in het tweede jaar. In jaar 3 staan de onderwerpen Financial Accounting en Tax centraal. In het vierde jaar ga je aan de slag met je afstudeeropdracht. Je volgt in jaar drie of vier een keuzeprogramma (minor). Hiermee kun je je kennis verder uitbreiden of je verder verdiepen in een specifiek (bijv. bedrijfseconomisch of financieel) onderwerp.

Jaar 2

Finance & Control en Internal Control Systems zijn de twee hoofdthema’s in het tweede jaar. Het maken van financiële risicoanalyses voor financiële markten en producten komt aan bod, net als het opstellen van financiële rapportages, het berekenen van je financieringsbehoefte en het vaststellen van de optimale vermogensstructuur. Daarnaast maak je kennis met theorie over administratieve organisatie en logistiek.

Ook kun je in het tweede jaar het semester Bachelorvaardigheden volgen. Binnen dit semester komen de professionele vaardigheden ‘onderzoek’, ‘rapporteren’ en ‘taalvaardigheid’ aan bod.

Jaar 3

Het derde jaar staat in het teken van Financial Accounting en Tax. Je houdt je bezig met de externe financiële verslaglegging en de vraag hoe je de organisatie presenteert aan de buitenwereld. Je leert hoe je de interne jaarrekening op basis van de nationale en internationale wet- en regelgeving moet vertalen naar de externe jaarrekening.

Verdiepen met een minor

In het derde jaar kun je ook een minor van 20 weken volgen. Een minor is een keuzeprogramma waarmee je je kennis kunt verbreden of verdiepen. Je kiest 1 minor van 30 ECTS of 2 minoren van 15 ECTS. Er kunnen inhoudelijke toelatingseisen gesteld kunnen worden door een minor. Hieronder volgen 2 voorbeelden van minoren:

Minor Management Control & Risk Management

Management Control & Risk Management zijn de vakgebieden die zich richten op hoe een organisatie haar doelen behaalt en risico’s beperkt. Met deze minor vergroot je je inzicht in hoe organisaties werken en hoe jij dat kunt beïnvloeden.

De minor is bedoeld voor iedereen, maar vooral geschikt voor diegenen die een functie ambiëren als (assistent-)controller. Dit omdat je als controller het management adviseert over de inrichting en de interne controle van de organisatie.

Minor Accountancy & Control (i.s.m. UvA)

De academische doorstroomminor Accountancy & Control bereidt jou voor op wetenschappelijk onderwijs en vergemakkelijkt de overstap naar de masteropleiding Accountancy & Control van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Tijdens de minor ontwikkel je wetenschappelijke vaardigheden op bachelorniveau en verdiep je je in wetenschappelijke theorieën op het gebied van accounting en control. N.B.: deze minor is voor deeltijdstudenten toegankelijk, maar is wel een voltijdse minor.

Jaar 4

In het vierde jaar rond je je studie af. Heb je nog geen minor gevolgd, dan kan dit ook in het laatste jaar van je opleiding. Verder werk je aan je afstudeeropdracht die bestaat uit een onderzoeksrapportage. Je onderzoekt daarvoor een relevant en actueel vraagstuk uit de beroepspraktijk van Finance & Control, waarmee je tegelijkertijd je vakbekwaamheid toont.

Lees meer over de modules en semesters in de studiegids(opent in nieuw venster).

 

Jaar 1
Terug naar de homepage Finance & Control deeltijd