Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

Bij deze opleiding heb je per studiejaar minimaal 6 contacturen per week. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit bestaat uit colleges, trainingen en practica. Het aantal contacturen per week is voor ieder studiejaar 6. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je 14 tot 20 uur (afhankelijk van je studietempo) alleen of met mede- studenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Naast de uren thuis, besteed je een significant deel van de zelfstudie-uren op je werkplek aan voor de werkgever en opleiding relevante opdrachten en onderzoek. 

Collegedagen 

Een voordeel van onze deeltijdopleiding is dat je kunt kiezen op welke dagen je college volgt. Je kunt kiezen tussen dinsdag- en donderdagavond (18:40 - 22:00 uur) of de zaterdag (10:00 - 16:40 uur). Op de woensdagavond worden hertentamens en workshops in het kader van de Persoonlijke Professionalisering en afstuderen aangeboden. 

Doorstroomadvies

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. De HvA geeft je aan het einde van het eerste jaar een doorstroomadvies over het vervolg van je opleiding. Dit advies is niet-bindend.

Studie versnellen? Verzilver je werkervaring!

Bij onze vierjarige deeltijdopleiding gaan we ervan uit dat je werkervaring hebt. Ons onderwijs sluit daarop aan. Voor jou als professional met (ruime) werkervaring op hbo-niveau, kan het interessant zijn om gebruik te maken van Leerweg Onafhankelijk Toetsen (LOT). Voordat het betreffende onderwijsonderdeel start, kan je via een assessment aantonen dat je de leeruitkomsten van dat onderdeel al voldoende beheerst. Als bewijsmateriaal kun je bijvoorbeeld je werkervaring opvoeren, maar ook gevolgde scholing, cursussen en/of trainingen.

Als je via LOT een voldoende haalt kan dat tijdswinst opleveren; je kunt dan namelijk die onderwijsonderdelen van het programma overslaan en daardoor versnellen. Het is goed om te weten dat het assessment een stevig traject is, omdat je moet kunnen aantonen over de gewenste kennis en vaardigheden te beschikken. 

Denk je voor LOT in aanmerking te komen, geef dat dan aan bij een van onze medewerkers tijdens de Studiekeuzecheck (SKC) of tijdens de opleiding bij de studieadviseur. Zij kunnen je informeren over de procedure.

Kom kennismaken
Werken en studeren