Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Met een Cultuur en Maatschappij-profiel gelden afwijkende eisen. Kijk hiervoor in onderstaand schema.

Aanvullende eisen 
N&TN&GE&MC&M
HavoGeen extra eisenGeen extra eisenGeen extra eisenWiskunde A of B
VwoGeen extra eisenGeen extra eisenGeen extra eisenWiskunde A of Wiskunde B

Vooropleiding

Toelatingseisen

Opmerkingen

Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.
Hbo of woToelaatbaarMet een diploma van een propedeuse (hbo of wo) kun je vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie van de opleiding voor afgeronde vakken. Doe dit voor de start van elk semester.

Ontbrekend vak of verkeerd profiel

Heb je eindexamen Havo of Vwo gedaan met C&M dan word je toegelaten als je een voldoende haalt voor een cursus Wiskunde A of B die de HvA aanbiedt. Kijk voor meer informatie bij deficiëntie- en opfriscursussen.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+ toelatingsonderzoek Built Environment.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Schrijf je in voor deze opleiding