Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Werken en studeren

Werken en studeren, een goede combinatie met onze deeltijdopleiding. Naast de lesuren op school, ga je ook op je werk met de studie aan de slag.

Je oefent in de beroepspraktijk met werkzaamheden die bij het beroep horen, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een verslag of een rapport en het opstellen van analyses en je leert je skills toe te passen in je eigen werk. Het is daarom belangrijk dat je een relevante leeromgeving en werkomgeving hebt.

Wat is een relevante leer- en werkomgeving?

Je werkt in een omgeving, op mbo+ of hbo-niveau, waar je ondersteund wordt bij het maken van opdrachten en uitvoeren van projecten. Een omgeving die je de kans biedt om te oefenen met werkzaamheden die bij het beroep horen (beroepsproduct) en mee te lopen op verschillende afdelingen.

Je kunt zelf beoordelen of jouw huidige functie voldoet als leer- en werkomgeving voor het effectief oefenen en uitvoeren van schoolopdrachten. Dit kan je huidige werkplek zijn, maar ook een stage, een vrijwilligersfunctie, op een andere afdeling of een andere organisatie dan waar je werkt.

Criteria relevante leer- en werkomgeving

De kwaliteit van het beroepsproduct staat voorop, niet de plek waar de ontwikkeling plaatsvindt. Bekijk aan de hand van de onderstaande criteria of jouw werkomgeving voldoet.

  • breedte: je kunt werken aan taken en vraagstukken die passen bij je toekomstig beroep;
  • actualiteitswaarde: je kunt werken met actuele inzichten, methoden en tools;
  • communicatie: je hebt voldoende (informele) interactie met bijvoorbeeld collega's, klanten en managers;
  • leerklimaat: je kunt experimenteren, reflecteren en leren van fouten;
  • participatie: je kunt aansluiten bij overlegsituaties of andere werkactiviteiten;
  • complexiteitsniveau: je kunt functioneren op een professioneel hbo-niveau.

Heb je én geen passende functie én geen netwerk waar je op terug kunt vallen, dan is het bijna onmogelijk de opleiding af te ronden. Heb je vragen over de combinatie werken en studeren? Neem dan contact met ons op.