Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Lees meer over welk diploma je nodig hebt om te starten met de opleiding Frontend Design & Development (FDND).

Je wordt tot de Ad Frontend Design & Development toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Er gelden geen nadere vooropleidingseisen voor deze opleiding.

Vooropleiding

ToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwoToelaatbaar met alle profielenGeen aanvullende eisen.
Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2024Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.

Ad FDND is gericht op ambitieuze mbo-4 studenten (bij voorkeur van relevante mbo-opleidingen zoals mediavormgeving en ICT) die breed inzetbaar willen zijn en daarmee een grotere kans op de arbeidsmarkt hebben. Daarnaast is de Ad geschikt voor havisten en vwo’ers die graag een tweejarige praktische hbo-opleiding willen volgen, en meteen ervaring willen opdoen in het bedrijfsleven.

Let op: De Ad Frontend Design & Development is een Nederlandstalige opleiding.
Please note: The Associate Degree Frontend Design and Development is a Dutch spoken course.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek Ad Frontend Design & Development

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Schrijf je in voor deze opleiding