Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Jaar 1 en 2

De Associate degree Finance & Control is een tweejarige praktijkgerichte opleiding. Het onderwijsprogramma bestaat uit verschillende actieve werkvormen, zoals colleges, workshops en trainingen. Dit doe je alleen of je werkt samen met je klasgenoten.

Opbouw van de studie

De tweejarige opleiding bestaat uit acht blokken van elk 10 weken (15 EC). De eerste vijf blokken werk je per blok aan één van de ondergenoemde leerresultaten. Bij ieder leerresultaat horen drie opdrachten met één of meerdere uitwerkingen, in de vorm van een beroepsproduct. Je verzamelt die in een digitaal portfolio. Met het portfolio laat je zien dat je het leerresultaat hebt behaald.

De eerste vijf blokken hebben steeds dezelfde opbouw: je start met een kick-off. Na de kick-off ga je aan de slag met de eerste opdracht: een oriëntatieopdracht. Met deze opdracht oriënteer je je op het leerresultaat van dat blok en wat dit in de beroepspraktijk betekent. Deze opdracht is een korte, intensieve opdracht. Naast deze opdracht doe je een professionaliseringsopdracht en een bedrijfsopdracht. De professionaliseringsopdracht is een actuele opdracht uit de praktijk die je op school uitvoert. De bedrijfsopdracht is een groepsopdracht die je in opdracht van een externe opdrachtgever uitvoert. Dit kan bij de opdrachtgever zelf zijn.

Jaar 1

Het eerste jaar bestaat uit vier blokken. Elk blok gaat over een financieel onderwerp, waarmee je uitgebreid aan de slag gaat.

Geautomatiseerd administreren (blok 1)

 • Je verwerkt zowel zelfstandig als in teamverband financiële feiten in een geautomatiseerde omgeving en je stelt (interne) financiële rapportages samen.

Bedrijfsprocessen beoordelen (blok 2)

 • Je beschrijft, interpreteert en visualiseert de bedrijfsprocessen van een organisatie, je signaleert tegenstrijdigheden en risico’s en levert een bijdrage aan de oplossing.

Externe ontwikkelingen signaleren (blok 3)

 • Je signaleert externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie en geeft de mogelijke impact op de bedrijfsvoering aan.

De jaarrekening samenstellen (blok 4)

 • Je stelt de jaarrekening van MKB-ondernemingen (risicogericht) samen, analyseert deze en verzorgt de fiscale aangifte.

Jaar 2

Bedrijfsprocessen beheren (blok 5)

 • Je voert binnen een ERP-systeem voor meerdere gerelateerde bedrijfsprocessen de werkzaamheden uit, herkent onregelmatigheden en doet verbetervoorstellen.

Interne en externe (financiële) data presenteren (blok 6)

 • Je past business intelligence software toe om (financiële) data te selecteren, te interpreteren en hierover (visueel) te rapporteren en presenteren. Dit leerresultaat richt zich op de thema’s Finance en Reporting.

Keuzeblok (blok 7)

Je kunt in dit blok kiezen uit verschillend modules die je interessant lijken. Een aantal voorbeelden: praktische data science, een verdere verdieping in Business English of een doorstroommodule naar de bachelor Finance & Control.

Bedrijfsprocessen verbeteren (blok 8)

Je doet verbetervoorstellen voor één of meerdere operationele bedrijfsprocessen. Dit  leerresultaat richt zich op het thema Operations. Deze leerresultaten (op eindniveau) zijn veelzijdig en complex.

Wat leer je o.a. aan kennis en vaardigheden?

 • Bedrijfsadministratie (boekhouden)
 • Bedrijfseconomie
 • Omzetbelasting
 • Beroepscode en Ethiek
 • Administratieve Organisatie
 • Organisatiekunde (bedrijfsprocessen)
 • Cost accounting (kostenstructuur / budgettering)
 • Engels
 • Nederlands
 • Softwareprogramma's / systemen: ERP, SAP, Lean, Power BI, (Advanced) Xcell

Met welke praktijkvraagstukken ga je o.a. aan de slag?

 • Je gaat zelfstandig en met je medestudenten een (interne) financiële rapportage samenstellen.
 • Je gaat operationele bedrijfsprocessen beschrijven en interpreteren en je komt met verbetervoorstellen.
 •  Je gaat een jaarrekening samenstellen van mkb-ondernemingen, je analyseert deze en verzorgt de belastingaangifte.
 • Je signaleert externe ontwikkelingen (bijv. financiële of politieke ontwikkelingen) die van invloed zijn op de organisatie en geeft aan wat dit voor de organisatie betekent.