Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Inhoud van de studie

De tweejarige masteropleiding bestaat uit vier semesters.

Semester 1. Perspectieven op leren

Oriëntatie

In het eerste semester ligt het accent op oriëntatie. In hoorcolleges komen verschillende perspectieven op leren aan de orde. Die perspectieven bieden een raamwerk voor het formuleren van een onderzoeksvraag.

Semester 2. Perspectieven op school- en onderwijsontwikkeling

Analyse van een praktijkprobleem

Het tweede semester staat in het teken van perspectieven op school- en onderwijsontwikkeling. U analyseert een probleem in de eigen onderwijspraktijk. Dat doet u op basis van literatuurstudie en eigen onderzoek binnen de onderwijsorganisatie.

Semester 3. Perspectieven op school en omgeving

Ontwerp en uitvoering

In het derde semester staan perspectieven op school en omgeving centraal. Op basis van de conclusies uit uw onderzoek maakt u een ontwerp voor een nieuwe aanpak, methodiek of interventie. U past uw ontwerp toe in uw eigen onderwijspraktijk en onderzoekt de effecten daarvan.

Semester 4. Synthese

Implementatie

In het laatste semester brengt u de consequenties van het onderzoek voor collega’s en onderwijsorganisatie in kaart en maakt u een implementatieplan.

Werkvormen

De drie kernwoorden Ondernemen, Onderzoeken en Inspireren typeren de didactische aanpak van de opleiding. U werkt tijdens de opleiding nauw samen met collega's uit andere scholen aan verwerkingsopdrachten die voortkomen uit hoorcolleges, eendaagse en tweedaagse seminars en een buitenlandse studiereis. Vervolgens deelt u de resultaten van de opdrachten met medestudenten en collega's. In het tweede jaar voert u een zelfstandig afstudeeronderzoek uit binnen de eigen school. 

Colleges en studiebelasting

  • De opleiding start  1 september en duurt 2 jaar.
  • Er zijn 18 hoorcolleges (op vrijdag), 5 tweedaagse en 4 eendaagse seminars en een buitenlandse studiereis.
  • De totale studie omvat 60 studiepunten (één studiepunt staat voor 28 uur studietijd).
  • Reken op ca. twintig uur studie per week.
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 november 2017