Hogeschool van Amsterdam

Leraar Frans

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Frans. Bachelor, deeltijd

Heb je een passie voor de Franse taal? Wil je jongeren laten kennismaken met Franstalige culturen? Dan is de opleiding Leraar Frans wellicht iets voor jou. Jij inspireert leerlingen hun talent voor talen verder te ontwikkelen.

Deze opleiding biedt een flexibel studieprogramma. Zo heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen, werkervaring en de tijd die je extra kunt investeren. Tijdens de intake bekijk je met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de examencommissie. De feitelijke studieduur verschilt per persoon. In het algemeen ronden studenten de opleiding tussen twee en vier jaar af.

Lees meer

Je hebt 42 lesweken per jaar. De colleges zijn ingeroosterd op één dag per week: • Jaar 1 en 3: dinsdag • Jaar 2 en 4: donderdag De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Reken daarnaast op vijftien tot twintig uur zelfstudie per week, wanneer je het volledige studieprogramma volgt.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar Frans kun je lesgeven in het vmbo, en in de onderbouw havo/vwo.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo of mbo-4.

Lees meer

Wil je in september 2020 met je opleiding beginnen, schrijf je dan vanaf 1 oktober 2019 in aan de hand van het stappenplan. Doe je verzoek tot inschrijving bij voorkeur voor 1 mei 2020, maar uiterlijk op 31 augustus 2020. Na aanmelding in Studielink word je door de opleiding uitgenodigd voor een intake.

Lees meer
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding