Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Frans biedt een flexibel studieprogramma.

Het is bijvoorbeeld mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen, je werkervaring en de tijd die je extra kunt investeren. Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma/traject eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de examencommissie. De feitelijke studieduur verschilt per persoon. In het algemeen ronden studenten de opleiding tussen twee en vier jaar af.

Als je veel vrijstellingen hebt door eerder gevolgde opleidingen kun je overwegen om studiejaar 1 en 2 in één jaar te combineren. Je moet dan wel op dinsdag en donderdag colleges kunnen volgen.

Het studieprogramma rust op 3 pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. Deze drie pijlers komen in alle fases van de opleiding terug.

Professionele ontwikkelingslijn en werkplekleren

In de professionele ontwikkelingslijn richt je je aandacht op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met adolescentiepsychologie. De theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek leer je direct toe te passen tijdens je stage (‘werkplekleren’). Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. Halverwege het derde jaar vindt een belangrijk voortgangsgesprek met je mentor plaats. Je bereidt je het gehele jaar voor op je eindassessment. Dit wordt afgenomen door een externe assessor en een docent van de HvA.

Wanneer je al leraar bent, kun je het werkplekleren uiteraard combineren met je huidige baan. Werk je nog niet in het onderwijs, dan kun je terecht bij een van onze opleidingsscholen. In semester 1 van jaar 1 bezoek je een school (één dag) om de opdrachten van Beroepsopdracht 1 uit te voeren. Vanaf februari in semester 2 van het eerste jaar tot het einde van je studie loop je het hele studiejaar minimaal een dagdeel per week stage.

De opleiding Frans werkt nauw samen met de opleiding Duits omdat de (vak)didactiek van vreemdetalenonderwijs op dezelfde didactische principes gebaseerd is. Daarom volg je een aantal colleges samen met de medestudenten van de opleiding Duits.

Vakkennis en vakdidactiek

Bij vakkennis en vakdidactiek krijg je zowel basisvakken als vakken waarmee je je kennis verdiept. Je werkt aan je taalvaardigheden, spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid totdat je het eindniveau hebt bereikt. Dit toon je aan met de Test de connaissance du français op niveau B2+/C1. Daarnaast werk je ook aan de deelvaardigheden, vocabulaire en grammatica en krijg je een introductie in de taalkunde.

In de literatuur en cultuurlijn bestudeer je belangrijke aspecten van de Franse samenleving en het dagelijkse leven in Frankrijk maar ook de grote lijnen van de geschiedenis. Daarnaast lees je romans, poëzie en toneelstukken en leer je literaire teksten analyseren.

Naast de aangeboden didactiek in de beroepsopdrachten volg je ook vakdidactische modulen als: Vreemde Taalverwerving, Taakgericht Leren en Intercultureel Leren.

Minor en afstuderen

Tijdens je studie kies je een minor en een afstudeerrichting: algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van je studie. Voor je je kunt inschrijven moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk voor mee informatie over de aanmeldvoorwaarden en het minorenaanbod op hva.nl/minoren

Je rondt de studie af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een Lesson Study en een eindassessment. Ook moet je een landelijke kennistoets doen. Het behalen van die toets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar Frans.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?