Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

HBO-Verpleegkunde duaal

De opleiding Verpleegkunde duaal duurt vier jaar en bestaat uit de propedeuse (eerste studiejaar) en de hoofdfase (tweede, derde en vierde studiejaar). Je kiest voor de start van je studie uit één van de drie onderstaande richtingen en sluit een overeenkomst met een aangesloten zorginstelling af voor de totale duur van je opleiding.

Je kunt binnen de opleiding uit de volgende drie richtingen kiezen:

In het eerste jaar doe je via een stage direct praktijkervaring op. Je ontvangt, afhankelijk van het beleid van de instelling, een vergoeding, een salaris of studiefinanciering. Als je de propedeuse in het eerste studiejaar hebt behaald, wordt de leer-arbeidsovereenkomst voortgezet voor de resterende duur van de opleiding. Indien je de richting Wijkverpleegkundige Zorg (WvZ) volgt ben je vanaf de start van de propedeuse meteen in dienst van de aangesloten zorginstelling.

Vanaf het tweede jaar combineer je werken in de praktijk met theoriedagen op school. In de praktijk combineer je het (onder begeleiding) werken in de patiëntenzorg met het werken aan theorieopdrachten. Dit zorgt voor een goede integratie van theorie en praktijk. Op de opleiding krijg je (theorie)onderwijs; cursussen medische kennis (anatomie, fysiologie en pathologie), psychopathologie, klinisch redeneren, en trainingen verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden.

Je staat de gehele opleiding ingeschreven als student aan de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 2 september 2019