Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Fysiotherapie

De opleiding Fysiotherapie duurt vier jaar en bestaat uit de propedeutische fase (eerste studiejaar) en de hoofdfase (tweede, derde en vierde studiejaar).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bij de start van de studie staat de gezonde mens centraal. Je leert over de verschillende aspecten van gezondheid. Hoe gaat de patiënt met zijn gezondheid om en welke rol vervul jij als fysiotherapeut? Ook leer je samenwerken met andere (zorg)professionals waarbij je vanaf het tweede studiejaar samen met studenten van de opleidingen Geneeskunde, HBO-Verpleegkunde, Ergotherapie en Oefentherapie gezamenlijk onderwijs volgt.

Het onderwijsprogramma kent geen losse vakken. Alle onderdelen binnen het onderwijsprogramma zijn met elkaar verbonden. Je volgt vakken als Anatomie, Fysiologie, Pathologie en Communicatie Vaardigheden. Je past deze kennis toe in het klinisch redeneren en het praktisch handelen als fysiotherapeut in opleiding. Met de theorie leg je de basis om de patiënt zo goed mogelijk te helpen.

In je derde jaar volg je een minor naar keuze, waarmee je je wil profileren op de arbeidsmarkt. Het laatste studiejaar staat in het teken van afstuderen en bestaat uit een bachelor thesis groepsopdracht (inclusief een innovatie opdracht) en je laatste grote stage, waarmee je aantoont op hbo-niveau te werken.

STUDENTBEGELEIDING

Studentbegeleiding is bedoeld om je te begeleiden bij je studie en je toekomstige loopbaan. Je wordt hierin begeleid door de studentbegeleider. Je krijgt gedurende je hele opleiding studentbegeleiding. De opleiding wil hierdoor een studieomgeving bieden waarin jij het beste uit jezelf kunt halen.

Om van je studie een succes te maken moet je zelf veel tijd en aandacht aan je studie besteden. Dit doe je door:

  • Voorbereid de lessen binnen te komen en het studieprogramma te volgen;
  • Buiten de lessen om met medestudenten aan voorbereidings- en studieopdrachten te werken, elkaar vragen te stellen en docenten je vraagstukken voor te leggen;
  • Veel en vaak te oefenen met medestudenten op het gebied van anatomische kennis, onderzoek- en behandelvaardigheden. Hierbij ben je afwisselend proefpersoon/patiënt en therapeut. Op deze manier weet je wat hoe het voelt bij de patiënt wanneer de fysiotherapeut een bepaalde handgreep uitvoert en leer je om als fysiotherapeut rekening te houden met de patiënt.
  • Kennis te verwerven met behulp van digitale middelen (online leeromgeving, video) en vakliteratuur;
  • Zelfstudie op het gebied van theoretische vakkennis;
  • Regelmatig te toetsen of je het goed doet door feedback te vragen aan medestudenten, student-assistenten, docenten en stagebegeleiders.

PROFESSIONELE VORMING

Binnen professionele vorming bepaal je zelf als student hoe je naast het reguliere onderwijsprogramma werkt aan je professionele vorming. Je hebt verschillende mogelijkheden om activiteiten te doen die hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld cursussen, klassenvertegenwoordiger, vrijwilligerswerk, extra stages of helpen bij studiekeuzeactiviteiten als open dagen of proefstuderen.


Studiegids

In de studiegids vind je meer informatie over je vakken.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 30 augustus 2019