Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Fysiotherapie

De opleiding Fysiotherapie duurt vier jaar en bestaat uit de propedeutische fase (eerste studiejaar) en de hoofdfase (tweede, derde en vierde studiejaar).

Bij de start van de studie staat de gezonde mens centraal. Je leert over de verschillende aspecten van gezondheid. Hoe gaat de patiënt met zijn gezondheid om en welke rol vervul jij als fysiotherapeut? Ook leer je samenwerken met andere (zorg)professionals waarbij je vanaf het tweede studiejaar samen met studenten van de opleidingen Geneeskunde, HBO-Verpleegkunde, Ergotherapie en Oefentherapie Mensendieck gezamenlijk onderwijs volgt.

Je volgt vakken als Anatomie, Fysiologie, Pathologie en Communicatie Vaardigheden. Je weet deze kennis te integreren in het klinisch redeneren en het praktisch handelen als fysiotherapeut in opleiding. Met de theorie leg je de basis om de patiënt zo goed mogelijk te helpen.

In je derde jaar volg je een minor naar keuze, waarmee je je wil profileren op de arbeidsmarkt. Het laatste studiejaar staat in het teken van afstuderen en bestaat uit een bachelor thesis groepsopdracht (inclusief een innovatie opdracht) en je laatste grote stage, waarmee je aantoont op hbo-niveau te werken.

STUDENTBEGELEIDING

Studentbegeleiding is bedoeld om je te begeleiden bij je studie en je toekomstige loopbaan. Je wordt in dit traject begeleid door de studentbegeleider (SB’er), die als een individuele mentor fungeert. Je krijgt gedurende je hele opleiding studentbegeleiding, waarbij door het docententeam maatwerk geleverd kan worden. Je kunt hierbij denken aan coaching en advisering gericht op loopbaanbegeleiding. Wij willen mede hierdoor een studieomgeving bieden waarin jij het beste uit jezelf kunt halen. 

STUDIEVAARDIGHEDEN

Om van je studie een succes te maken moet je zelf veel tijd en aandacht aan je studie besteden. 

  • Voorbereid de lessen binnen te komen en van het studieprogramma te volgen;
  • buiten de lessen om met medestudenten aan voorbereidings- en studieopdrachten te werken, elkaar vragen voor te leggen en docenten uit het docententeam je vraagstukken voor te leggen;
  • veel en vaak te oefenen met medestudenten op het gebied van anatomische kennis, onderzoek- en behandelvaardigheden. Hierbij ben je afwisselend proefpersoon/patiënt en therapeut. Op deze manier weet je wat het is om fysiotherapie te ondergaan en hoe het voelt bij de patiënt wanneer een bepaalde handgreep wordt uitgevoerd. Als therapeut leer je op deze manier ook beter rekening te houden met de patiënt.
  • kennis te verwerven met behulp van digitale middelen (online leeromgeving, video) en vakliteratuur;
  • zelfstudie op het gebied van theoretische vakkennis;
  • regelmatig te toetsen of je het goed doet door feedback te vragen aan medestudenten, student-assistenten, docenten en stagebegeleiders.

INTERPROFESSIONEEL LEREN 

Als fysiotherapeut moet je samen kunnen werken met andere zorgprofessionals. Tijdens de opleiding leer je met studenten van de opleidingen Geneeskunde, Verpleegkunde, Ergotherapie en Oefentherapie Mensendieck werken aan opdrachten waarbij iedereen zijn eigen expertise en kracht inbrengt.

COMMUNITY BIJDRAGE

Binnen het propedeusejaar kan je als student studiepunten verdienen voor het leveren van een goede inzet voor de 'community'. In deze community werken groepsleden samen aan opdrachten en worden daarbij uitgedaagd om hun expertise te delen. Zo vormt de community een educatieve en sociale omgeving die de binding tussen studenten en docenten bevordert en de uitwisseling van kennis en vaardigheden stimuleert. Dit kunnen verschillende activiteiten zijn. Hierbij valt te denken aan:

  • Actieve bijdrage aan evaluatiecyclus en kwaliteitsverbetering onderwijsprogramma;
  • Samenwerking en organisatie Basic Life Support (BLS) met studentvereniging Venae.


Studiegids

In de studiegids vind je meer informatie over je vakken.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 12 december 2018