Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De Pedagogische Functie van Onderwijs en Opvoeding

Leraren en pedagogen spelen een centrale rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. In een grootstedelijke omgeving ligt voor hen een specifieke opgave om kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen.

Hoe ga je als leraar en pedagoog in Amsterdam om met leerlingen of cliënten? Hoe vergroot je de handelingsbekwaamheid van deze professionals richting ouders en andere betrokkenen in de directe omgeving van kinderen en jongeren? En wat betekent dit voor de opleidingen van de faculteit Onderwijs en Opvoeding? Dat zijn de onderzoeksvragen waar het lectoraat zich mee bezighoudt.

Lector

Ruben Fukkink is lector Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is daarnaast ‘visiting professor’ aan de Universiteit van Turku, Finland. Belangrijke thema’s in zijn werk zijn kinderopvang, sociale inclusie, internationalisering en ‘urban education’. Het opgroeien van kinderen in de kinderopvang en op school en de professionalisering van pedagogisch-staf is een terugkerend onderwerp in zijn werk.

Associate lector

Fadie Hanna is associate lector en als hoofddocent verbonden aan de lerarenopleiding 2e graads Exact en Beroepsonderwijs van de HvA. Fadie is tevens ontwikkelaar van wetenschappelijk gevalideerde instrumenten voor het meten van de beroepsidentiteit, spanningen en toekomstperspectief onder studenten in het beroepsonderwijs. Hij gaat de onderzoekslijn "Samen naar een inclusieve positieve pedagogiek in het beroepsonderwijs" vormgeven.

Het lectoraat richt zich op de pedagogische facetten van zowel de pedagogische als de onderwijskundige praktijk met een focus op de grootstedelijke regio. Zowel in het beroepenveld in Amsterdam als in recent onderzoek wordt benadrukt dat de grootstedelijke regio een andere omgeving is die ook andere eisen stelt aan de mensen die daar (gaan) werken als leerkracht of pedagoog: men moet niet alleen ‘startbekwaam’ maar ook ‘stadsbekwaam’ zijn. De grootstedelijke omgeving kenmerkt zich door een zeer sterke diversiteit van de populatie, maar biedt ook een rijke omgeving die specifieke mogelijkheden biedt voor interprofessionele samenwerking en verbinding van de verschillende leefmilieus.

Binnen het lectoraat onderscheiden we vier centrale onderzoeksthema’s:

  1. Omgaan met superdiversiteit van kinderen en jongeren bij leren en opgroeien (o.a. sociale interacties en differentiatie op pedagogisch vlak in heterogene groepen);
  2. Omgaan met superdiversiteit van ouders bij pedagogisch partnerschap en opvoedingsondersteuning (o.a. ouderbetrokkenheid en pedagogische partnerschap realiseren bij een zeer diverse ouderpopulatie);
  3. Diversiteit van de professionele omgeving: interprofessionele samenwerking tussen pedagogische professionals;
  4. Diversiteit van de omgeving: verbinding van het eerste, tweede en derde leefmilieus in de ‘community’.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 november 2023