Werken en Studeren | HvA Deeltijd Business & Economie

Studiekosten

Er zijn tal van mogelijkheden om jouw deeltijdstudie (deels) of cursus te financieren, zoals het levenlanglerenkrediet en de scholingsvoucher. Of misschien betaalt je werkgever wel (mee). Hieronder lees je er alles over.

Collegegeld

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bekijk de huidige collegegeldtarieven. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie wordt je collegegeld berekend. Wil je weten wat de hoogte van het collegegeld voor jou is, maak dan gebruik van de collegegeldmeter.

Halvering collegegeld

Heb je nog niet eerder een bacheloropleiding gevolgd? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor halvering van het collegegeld in het eerste jaar. Bekijk de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Overige kosten

Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor boeken, readers en andere benodigdheden. Deze bedragen circa €500,- per jaar. Bij dit bedrag komen geen extra kosten voor o.a. inschrijving, tentamens, toetsen, assessments of coaching.

Lenen voor collegegeld: Levenlanglerenkrediet

Bij het ministerie van OC&W kun je een lening afsluiten om het collegegeld te betalen. Dit heet het ‘levenlanglerenkrediet’. De voorwaarden zijn dat je niet ouder mag zijn dan 55 jaar en je geen recht (meer) hebt op studiefinanciering. Meer informatie kun je vinden op de website van DUO.

Bijdrage werkgever

Veel werkgevers zien het belang van scholing voor hun medewerkers in en willen jouw studie (helpen) betalen. Zeker als jouw bedrijf of organisatie direct belang heeft bij jouw scholing is een bijdrage van werkgeverskant heel redelijk. Heb je studieplannen? Bespreek die dan eens met je werkgever.

Studievoucher

Kreeg je voor het eerst studiefinanciering in de periode september 2015 tot en met augustus 2019? En viel je toen onder het leenstelsel? Dan heb je na het behalen van je diploma een studievoucher (€ 2.000,- ) van DUO ontvangen. Deze kun je gebruiken voor nascholing bij een Nederlandse of buitenlandse geaccrediteerde opleiding (voltijd, deeltijd, duaal of modulair) in het hoger onderwijs. Je krijgt het bedrag niet uitbetaald, maar als korting op je collegegeld. Meer informatie over de voucher voor nascholing vind je op de website van DUO .

Studiefinanciering

Als deeltijdstudent kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 7 december 2023