Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Geschiktheidsonderzoek en het Zij-instroom in Beroep traject

Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit een voortraject, de landelijke rekentoets Wicat-pabo en je stelt je portfolio samen. Daarna volgt een performance assessment. Het scholingstraject bestaat uit een opleidingsdeel en het werken en leren in de praktijk. Je krijgt gedurende het gehele traject begeleiding. Aan het einde volgt een beoordeling door middel van een assessment.

Voortraject

Het voortraject betekent grofweg: het vinden van een basisschool en het kennismaken met de praktijk. Ook de rekentoets en je portfolio behoren tot het voortraject. Wanneer je het voortraject positief hebt afgerond, kun je in overleg met je school/werkgever het assessment aanvragen. Let op: voor zij-instromers in de regio Amsterdam verloopt het voortraject anders dan voor zij-instromers buiten de regio Amsterdam. 

Zij-instromer in de regio Amsterdam: voortraject via 1loket

Er is een lerarentekort in Amsterdam. Om het onderwijs extra aantrekkelijk te maken hebben Amsterdamse schoolbesturen, de gemeente Amsterdam en de iPABO daarom samen een stedelijk zij-instroomtraject in het leven geroepen, met allerlei gunstige voorwaarden en praktische ondersteuning, zoals het matchen van scholen met studenten. Óók voor zij-instromers. Wil je als zij-instromer in Amsterdam werken? Dan meld je je aan bij 1loket(opent in nieuw venster), het centrale aanmeldpunt voor alle zij-instromers in Amsterdam.

Heel handig: je krijgt er ook een intermediair toegewezen, voor praktische ondersteuning. Plús een ervaren coach. Bovendien kun je in aanmerking komen voor allerlei extra’s. Er zijn subsidies beschikbaar en gunstige maatregelen op het gebied van wonen, reiskosten en parkeren. Vandaaruit 1Loket kun je in aanmerking komen voor het stedelijke traject. 

Zij-instromer buiten de regio Amsterdam: zelfstandig voortraject

Wil je aan de slag bij (of heb je al contact met) een school buiten de regio Amsterdam? Dat kan natuurlijk ook. Je kunt en mag zelf ook op zoek gaan naar een school(bestuur). Kijk bijvoorbeeld eens op de website Meesterbaan(opent in nieuw venster). Dan doorloop je zelfstandig het voortraject. Je zoekt zelf een school en maakt daar kennis met de praktijk voor de klas. Het doel: ervaren of het vak bij je past en of er een match is tussen jou en de school. Heb je een plek gevonden, dan kun je de rekentoets doen en je portfolio samenstellen. 

Rekentoets

De rekentoets is verplicht. Je moet ‘m positief afronden voordat je de volgende stap in het geschiktheidsonderzoek kunt zetten. De toets geeft een goede indicatie van je niveau: ben je straks tijdens je opleiding in staat om de landelijke kennisbasistoets rekenen/wiskunde te halen? Deze toets moeten alle Pabostudenten doen.

Je krijgt maximaal twee kansen om de rekentoets te halen. De landelijke norm is 103 punten. Scoor je onder de 70? Dan wordt jouw aanmelding voor het geschiktheidsonderzoek geannuleerd. Haal je een score tussen de 70 en 103? Dan krijg je een herkansing. Bij deze herkansing moet je minimaal 103 punten halen.

Je moet je zelfstandig voorbereiden op de rekentoets. Op de website van Cito(opent in nieuw venster) vind je meer informatie, kun je een oefentoets doen en kennismaken met de digitale toetsomgeving. Het boek RekenWijzer (Van den Bergh, 2012) van uitgeverij Thieme Meulenhoff bevat meer dan 1.000 oefenopgaven en kan gebruikt worden voor zelfstudie.

Je kunt je tot uiterlijk een week voor de toets aanmelden. Dat doe je met het aanmeldformulier van het geschiktheidsonderzoek op deze website. Er zijn verschillende data waarop je de rekentoets kunt maken. Jouw aanmelding zal worden bevestigd door het Assessment Loket. En enkele dagen voor de toets krijg je alle aanvullende (locatie)informatie.

Portfolio

Tijdens het voortraject moet je ook een portfolio samenstellen. Dat portfolio is een belangrijk onderdeel van je geschiktheidsonderzoek. Je laat ermee zien waar je staat en wat je kunt. Of, om het deftig te formuleren; je toont aan wat je actuele ontwikkelingsniveau is op elk van de beroepscompetenties van de leraar basisonderwijs.

Als je je aanmeldt, ontvang je van ons een handleiding en een format, waarin precies staat beschreven welke onderdelen je portfolio moet bevatten. We organiseren ook een instructiebijeenkomst. Je krijgt dan nog meer informatie. Het samenstellen van je portfolio kost je ongeveer 25 uur. Dat is een gemiddelde; het kan per persoon verschillen.

Performance Assessment

Zodra je de rekentoets hebt gehaald en het portfolio hebt gevuld, kun je zelf het performance-assessment aanvragen. Dan stuur je je afgeronde portfolio  naar assessment-foo@hva.nl. Het bureau checkt het portfolio op volledigheid (niet op inhoud). Als het volledig is, plannen we -in overleg met jou en de assessoren- een dag en tijd in voor de afname van je assessment. Let op, tussen het inleveren van je portfolio en het afronden van het geschiktheidsonderzoek zit zo’n 6 tot 8 weken. Houd rekening met de planning en deadlines voor het geschiktheidsonderzoek en (onder andere) het inleveren van het portfolio.

Je hebt wel toestemming nodig van je werkgever: de school waar je aan de slag gaat. Laat daarom voordat je het portfolio inlevert de werkgeversverklaring door je werkgever ondertekenen en stuur deze (samen met je portfolio) naar assessment-foo@hva.nl. Met de werkgeversverklaring verklaart je werkgever akkoord te gaan met de kosten en zorg te dragen voor de betaling. Deze kosten worden in rekening gebracht als de datum voor het performance assessment is vastgesteld.

Het performance assessment wordt afgenomen door twee getrainde assessoren en bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Je doet een praktijkopdracht/geeft een zelfstandige les op de school waar je werkt/gaat werken. Je leest hier meer over in de handleiding die je ontvangt na je aanmelding.
  2. Je voert een reflectiegesprek met de assessoren over de gegeven les.
  3. Je voert een beoordelingsgesprek met de assessoren (d.m.v. een criteriumgericht interview) naar aanleiding van je portfolio, het reflectiegesprek en de geobserveerde les.

Na afloop krijg je direct een mondelinge terugkoppeling. En binnen tien werkdagen ontvang je ook de bijbehorende rapportage. Is het oordeel positief? Dan krijg je een certificaat: Geschiktheidsverklaring Zij-instroom in Beroep. Met deze verklaring kun je je  aanmelden voor het ZiB-traject. Krijg je een negatief oordeel? Dan ben je helaas niet toegelaten tot het Zij-instroomtraject. Je kunt je dan eventueel wel aanmelden voor de verkorte deeltijdopleiding van de Pabo.

Hoe word ik begeleid tijdens het werkervaringstraject?

 

Scholingstraject

Je traject duurt maximaal twee jaar en bestaat uit twee onderdelen: het scholingstraject en werken en leren in de praktijk. Op donderdagen zit je zelf in de schoolbanken. Je kunt je opleiding met een gerust hart ‘maatwerk’ noemen. Voordat je begint voeren we een zogeheten maatwerkgesprek met je. We kijken dan samen waar je staat, wat je wilt en wat je al kan. Dit doen we op basis van de resultaten van jouw geschiktheidsonderzoek. We maken samen afspraken; een ‘route’, en leggen dit vast in een scholingsplan. Het staat je echter vrij om gaandeweg het traject de route aan te passen.

Het studieprogramma bestaat uit een stevige pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische basis. Je verwerft alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om les te kunnen geven en je ontwikkelt je binnen twee jaar tot startbekwaam leraar basisonderwijs. Hier vind je een overzicht van de modules die aangeboden worden. Wil je je nog verder theoretisch verdiepen? Dan kan. Je kunt een aantal vakken (pedagogiek of onderwijskunde) op academisch niveau volgen bij de UvA/ VU.

Werken en leren in de praktijk

De praktijk heeft logischerwijs een hele centrale rol. Want daar pas je toe wat je tijdens je theorielessen leert en ontwikkel je jouw leerkrachtvaardigheden. Je staat er natuurlijk niet alleen voor want jouw basisschool en/of het schoolbestuur begeleidt je. Jouw eigen werksituatie staat centraal. De modules zijn zó opgezet dat je hetgeen wat je leert ook direct in je eigen praktijk kunt toepassen. Ongeacht het leerjaar waaraan je lesgeeft en ongeacht het onderwijsconcept van jouw basisschool.Tijdens het hele traject krijg je begeleiding van een studievoortgangsbegeleider. Er is elke twee weken ruimte voor een individueel gesprek. Je leert ook van je medestudenten; met hen kom je elke andere week samen voor intervisie.

Bekwaamheidsonderzoek

Aan het einde van het traject volgt natuurlijk een beoordeling. Dat doen we met een bekwaamheidsonderzoek: functioneer je op het niveau van een startbekwame leerkracht basisonderwijs? We hanteren daarbij dezelfde criteria als voor reguliere pabo-studenten.

Getuigschrift

Heb je het Zij-instroomtraject succesvol afgerond? Dan ontvang je een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek. Daarmee ben je bevoegd om te werken als leraar in het basisonderwijs. Gefeliciteerd!

Je ontvangt dus geen bachelorsdiploma leraar basisonderwijs maar een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek, een baccalaureaat. Wat betreft bevoegdheid maakt het geen verschil: een baccalaureaat is in die zin gelijkwaardig aan de bachelor leraar basisonderwijs.

Het verschil met de reguliere pabo is dat het Zij-instroom traject een verkort scholingstraject is. Je staat onbevoegd voor de klas en haalt binnen maximaal twee jaar je bevoegdheid. Je doet geen onderzoek. Reguliere pabo-studenten doen dat wel. Zowel de aard als de omvang van het traject zijn daarom niet vergelijkbaar met een vierjarige bacheloropleiding.

Hoe word ik begeleid tijdens het scholingstraject?