Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Planning en deadlines

De instroommomenten zijn in september en in februari. Voordat je van start gaat heb je een geschiktheidsonderzoek afgerond. Bekijk dus ook wanneer je daarmee moet starten wil je op het door jouw gewenste moment instromen.

Je kunt je op verschillende momenten aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. En het assessment kan in principe op elke schooldag van het jaar worden afgenomen. Maar let op: je moet wel rekening houden met deadlines voor de verschillende onderdelen van het geschiktheidsonderzoek. Het scholingstraject start namelijk in september.

Starten in september 2024

Als je in september 2024 met het scholingstraject wilt starten, dan kun je je tot uiterlijk 1 mei 2024 aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. Check de deadlines voor de verschillende onderdelen van het geschiktheidsonderzoek in het schema hieronder.

Vragen stellen tijdens het vragenhalfuur en bijwonen portfolio instructiebijeenkomstZie overzicht
Vrijblijvend aanmelden (kosteloos)heden tot 1 mei 2024
Afleggen rekentoets voor pabo (Wiscat)21 maart, 15 april en 7 mei 2024
Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaringheden tot uiterlijk 26 mei 2024. Let op. Lever je het portfolio en/of de werkgeversverklaring later in dan kunnen we helaas niet garanderen dat we het geschiktheidsonderzoek voor de start van het scholingstraject kunnen inplannen.
Geschiktheidsonderzoek (performance assessment)heden tot 5 juli 2024
Aanmelden voor het scholingstraject en opstellen scholingsovereenkomst Pabo HvAzo snel als mogelijk na geschiktheidsonderzoek
Start scholingstraject2 september 2024