Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Planning en deadlines

De instroommomenten zijn in september en in februari. Voordat je van start gaat heb je een geschiktheidsonderzoek afgerond. Bekijk dus ook wanneer je daarmee moet starten wil je op het door jouw gewenste moment instromen.

Je kunt je op verschillende momenten aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. En het assessment kan in principe op elke schooldag van het jaar worden afgenomen. Maar let op: je moet wel rekening houden met deadlines voor de verschillende onderdelen van het geschiktheidsonderzoek. Het scholingstraject start namelijk in september.

Starten in februari 2025

Als je in februari 2025 met het scholingstraject wilt starten, dan kun je je tot uiterlijk 15 november 2024 aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. Check de deadlines voor de verschillende onderdelen van het geschiktheidsonderzoek in het schema hieronder.

Vragen stellen tijdens het vragenhalfuur en bijwonen portfolio instructiebijeenkomstZie overzicht
Vrijblijvend aanmelden (kosteloos)heden tot 15 november 2024 (als je al in het bezit bent van een Wiscat-certificaat dan meld je je uiterlijk 25 november 2024 aan)
Afleggen landelijke reken- en wiskundetoets voor pabo(onder voorbehoud) 18 oktober, 6 november of 22 november
Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaringheden tot uiterlijk 1 december 2024. Let op: lever je het portfolio en/of de werkgeversverklaring later in dan kunnen we helaas niet garanderen dat we het geschiktheidsonderzoek voor de start van het scholingstraject kunnen inplannen.
Geschiktheidsonderzoek (performance assessment)heden tot 24 januari 2025
Aanmelden voor het scholingstraject en opstellen scholingsovereenkomst Pabo HvAzo snel als mogelijk na geschiktheidsonderzoek
Start scholingstraject3 februari 2025

Starten in september 2025

Als je in 1 september 2025 met het scholingstraject wilt starten, dan kun je je tot uiterlijk 6 mei 2025 aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. Check de deadlines voor de verschillende onderdelen van het geschiktheidsonderzoek in het schema hieronder.

Vragen stellen tijdens het vragenhalfuur en bijwonen portfolio instructiebijeenkomstZie overzicht
Vrijblijvend aanmelden (kosteloos)heden tot 6 mei 2025 (als je al in het bezit bent van een Wiscat-certificaat dan meld je je uiterlijk 15 mei 2025 aan)
Afleggen landelijke reken- en wiskundetoets voor pabo(onder voorbehoud) 21 maart, 15 april, 13 mei
Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaringheden tot uiterlijk 25 mei 2025. Let op: lever je het portfolio en/of de werkgeversverklaring later in dan kunnen we helaas niet garanderen dat we het geschiktheidsonderzoek voor de start van het scholingstraject kunnen inplannen.
Geschiktheidsonderzoek (performance assessment)heden tot 4 juli 2025
Aanmelden voor het scholingstraject en opstellen scholingsovereenkomst Pabo HvAzo snel als mogelijk na geschiktheidsonderzoek
Start scholingstraject1 september 2025