Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De cursus in het kort

Ben je statushouder en zou je graag in Amsterdam of omgeving les willen geven in wiskunde, natuurkunde of scheikunde? In dit leerwerktraject van een jaar krijg je de kans om kennis te maken met het Nederlandse onderwijs- systeem en leer je Nederlands op B2-niveau. Op je stagedagen begeleid je leerlingen en ga je uiteindelijk een volledige les geven. Dit traject wordt in 2024 mogelijk gemaakt in samenwerking met UAF, Cosmicus, Instituut Gak en Gemeente Amsterdam.

Schrijf je in
(opent in nieuw venster)
Cursisten met certificaat

Programma

Je leert hoe het Nederlandse onderwijssysteem werkt en welke kenmerken dit heeft. Ook ga je direct in de praktijk op je stageschool aan de slag. Je start met het observeren van lessen van verschillende docenten. Vervolgens geef je individuele begeleiding aan leerlingen of begeleid je kleine groepen leerlingen. Daarna ga je een deel van een les geven en uiteindelijk geef je zelfstandig een volledige les.

Inhoud cursusprogramma

Je krijgt het vak Nederlands als tweede taal om Nederlands te leren spreken, lezen en schrijven op B2-niveau. Daarnaast ontwikkel je verschillende studievaardigheden: computervaardigheden en communicatie- en sociale vaardigheden om te kunnen functioneren op je stageschool. Verder krijg je begeleiding bij schrijfopdrachten, presentaties en bij je oriëntatie op een loopbaan in het onderwijs in Nederland.

Tijdens modules vaktaal en vakdidactiek leer je meer over vakjargon en vakdidactiek van wiskunde, natuurkunde of scheikunde. 

Meer over het studieprogramma

Doelgroep

Je bent statushouder met werkervaring in het onderwijs. Je hebt een diploma in natuurkunde, scheikunde of wiskunde dat is erkend als gelijkwaardig aan drie jaar hbo of wetenschappelijk onderwijs. Ook woon je in Amsterdam of omstreken.

Lees het verhaal van deelnemers
(opent in nieuw venster)

Cursusdagen

Het oriëntatietraject loopt van september 2024 t/m juni 2025. Op dinsdag en vrijdag heb je les bij de HvA in het Kohnstammhuis of in het Wibauthuis op de Amstelcampus van de HvA. Je loopt twee dagen stage, verdeeld over de maandag, woensdag en/of donderdag.

Kosten

Je kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Hoeveel dat is, hoor je tijdens het intakegesprek. De kosten voor aanschaf van een laptop zijn voor je eigen rekening.

Toelating

Je hebt een diploma in natuurkunde, scheikunde of wiskunde, dat door DUO is erkend als gelijkwaardig aan minstens drie jaar hbo-/wo-opleiding. Je beheerst Nederlands op B1-niveau. In een intake stellen we vast of je toelaatbaar bent.

Meer over de toelatingsprocedure

Tijdsinvestering

Dit traject vraagt 40 uur inzet per week: 16 uur contacttijd met docenten en 24 uur voor stage (waaronder stagebegeleiding), zelfstudie en opdrachten.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit minimaal 16 deelnemers en maximaal 24 deelnemers.

Wat levert deze cursus je op?

Portret cursist
  • Begrip van het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Je leert Nederlands spreken, lezen en schrijven op B2-niveau.
  • Ervaring met werken op een school als stagiair.
  • Contacten in het Nederlandse onderwijs.

Partners en samenwerking

logo UAF en Cosmicus

Dit traject is in 2018 gestart als initiatief van de gemeente Amsterdam, het UAF en de HvA. Komend jaar wordt dit traject mogelijk gemaakt in samenwerking met UAF, Cosmicus, Instituut Gak en Gemeente Amsterdam.

Heb je een vraag?