Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Het cursusjaar loopt van september tot en met eind juni. Het eerste semester duurt zeventien weken en het tweede semester zestien weken. Ieder semester bestaat uit twee blokken.

In semester 1 en 2 volg je bij de HvA de volgende vakken:

  • Oriëntatie op het Nederlandse Onderwijssysteem
  • Nederlands als tweede taal
  • Vaktaal
  • Professionele vaardigheden en coaching

Je leert hoe het Nederlandse onderwijssysteem eruitziet, welke verschillende onderwijstypen er zijn en wat de kenmerken zijn van de Nederlandse schoolcultuur. Ook leer je welke vakdidactiek docenten gebruiken en welke discussies over onderwijs worden gevoerd.

Je leert in de praktijk op je stageschool. Je start met observeren van lessen van verschillende docenten. Vervolgens geef je individuele begeleiding aan leerlingen en kleine groepen leerlingen. Daarna ga je een deel van een les geven en werk je toe naar zelfstandig een volledige les geven.

Je krijgt lessen Nederlands als tweede taal om je taalniveau van Nederlands van B1 niveau tot B2 niveau te ontwikkelen. In het tweede semester krijg je training voor het Staatsexamen NT2.

Tijdens modules vaktaal en vakdidactiek leer je meer over vakjargon en vakdidactiek van het schoolvak en het beroep.

Ieder blok rond je af met een voortgangsgesprek over je persoonlijke leerdoelen. 

Lesdagen: dinsdag en vrijdag