Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De cursus in het kort

De basiscursus Klimaatadaptatie heeft als doel de kennis over klimaatadaptatie in de openbare ruimte te vergroten. Na afloop ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en inzichten in de diverse klimaatadaptatiethema’s en weet je hoe je met deze kennis de juiste maatregelen kunt treffen voor het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. De cursus is samengesteld door het Lectoraat Water in en om de Stad, het Centre of Expertise City Net Zero en Climate Adaptation Services.

Schrijf je in
(opent in nieuw venster)

Programma

De cursus bestaat uit 5 dagen (verspreid over 2maanden) waarin steeds een ander thema centraal staat. De cursus bevat theoriesessies, individuele opdrachten, groepsopdrachten, excursies en eindpresentaties.

Video: cursus klimaatadaptatie
Thema’s:
 • Klimaatverandering
 • Wateroverlast
 • Droogte
 • Hitte
 • Waterveiligheid
 • Maatschappelijke kosten-baten
 • Integraal klimaatbestendig stedelijk ontwerp

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten en waterschappen die vanuit civiele techniek, water, riolering, ruimtelijke inrichting, stedenbouwkundig ontwerp, landschapsarchitectuur of asset management meer willen weten van ruimtelijke klimaatadaptatie.

Cursusdagen

De cursusdagen zijn: 7, 21 en 28 november en 5 en 12 december. De eerste vier zijn volle cursusdagen met een programma van 09.00 tot 17.00. De vijfde dag duurt van 09.00-13.00.

Kosten

Early bird-fee €2650 – early bird (tot 1 september 2024). Daarna: €2850.

Toelating

Het is belangrijk dat de deelnemers bij een gemeente of waterschap werkzaam zijn en een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau hebben. Voorkennis over klimaatadaptatie is niet vereist.

Tijdsinvestering

Naast de 5 cursusdagen moeten de deelnemers rekening houden met een halve dag aan zelfstudie en voorbereidingen per cursusdag.

Groepsgrootte

Max. 30 deelnemers.

Waarom deze cursus?

 • Dankzij de betrokkenheid van het Lectoraat Water in en om de Stad biedt deze cursus de meest actuele inzichten, wetenschappelijk en praktijkgericht.
 • De cursus biedt ruimte om ervaringen over het toepassen van klimaatadaptiefbeleid tussen verschillende gemeentes uit te wisselen. De cursusmaterialen blijven na de cursus in de online leeromgeving beschikbaar.
 • In de cursus leer je hoe je aan de slag kunt met de gratis beschikbare tools die vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn ontwikkeld. De deelnemer leert onder anderen om klimaatkwetsbaarheden in kaart te brengen en keuzes te maken met betrekking tot klimaatadaptatie.
 • De cursus is al een aantal keer succesvol bij gemeente Amsterdam uitgevoerd.

Na het volgen van de cursus Klimaatadaptatie

 • kan de deelnemer het verschil benoemen tussen weer en klimaat, de effecten van klimaatverandering op extreem weer (o.a. droogteperiodes, piekbuien) en de (maatschappelijke) gevolgen voor de stedelijke omgeving;
 • kent de deelnemer de verwachtingen op het gebied van klimaatverandering op basis van de meest recente KNMI scenario’s en begrijpt de deelnemer de toepassing van de klimaatscenario’s in beleid (o.a. de gemeentelijke stresstest) en ontwerp;
 • kent de deelnemer de belangrijkste adaptatiemaatregelen tegen de effecten van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen, variërend van civieltechnische oplossingen tot stedenbouwkundige beslissingen m.b.t. inrichting, en kan de deelnemer voorbeelden noemen van hoe deze maatregelen (kunnen) worden toegepast binnen een klimaatadaptief stedelijk ontwerp;
 • kan de deelnemer een eerste beoordeling maken van de effectiviteit van verschillende adaptatiemaatregelen en op basis daarvan een afweging maken voor een integraal klimaatadaptief stedelijk ontwerp;
 • kan de deelnemer de opgedane kennis toepassen in de praktijk middels het uitvoeren van verschillende opdrachten gelinkt aan een casus in eigen gemeente.

Docenten

Je krijgt les van vier docenten die, ieder vanuit een andere invalshoek, veel ervaring hebben met klimaatadaptatie en het toepassen ervan in de praktijk. Naast dat de docenten lesgeven aan de HvA, zijn zij veelal ook werkzaam als onderzoeker. Hierdoor zijn zij op de hoogte van de laatste inzichten en ontwikkelingen in het vakgebied en weten dit te koppelen aan de praktijkcasussen die je tijdens de onderwijsdagen inbrengt.

Lees meer over de docenten

Samenwerking met CAS

Stichting CAS (Climate Adaptation Services) overbrugt de kloof tussen klimaatwetenschap en de dagelijkse praktijk. CAS vertaalt klimaatdata naar tools waar besluitvormers mee aan de slag kunnen. Ze brengen wetenschappers, overheden en mensen uit de praktijk bij elkaar om tot nieuwe inzichten te komen. Dat doen ze op verschillende manieren. Vanuit verschillende expertises. Ze bouwen aan de kennisinfrastructuur voor klimaatadaptatie, in Nederland en internationaal.

cursisten tijdens les in klaslokaal

Samenwerking met City Net Zero

Een klimaatneutrale, circulaire en klimaatbestendige Metropoolregio Amsterdam (MRA) in 2050. Dat is het vertrekpunt voor het Centre of Expertise City Net Zero, een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam. Wij stimuleren op al deze gebieden de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs in de regio. Daarmee brengen we de transitie naar een duurzame samenleving in een stroomversnelling.

Logo CNZ