Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De cursus in het kort

Het Leertraject Klimaatadaptatie heeft als doel de kennis over klimaatadaptatie in de openbare ruimte te vergroten. Na afloop van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en inzichten in de diverse klimaatadaptatiethema’s en weten zij hoe ze met deze kennis de juiste maatregelen kunnen treffen voor het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. Het leertraject wordt gegeven in samenwerking met Climate Adaptation Services (CAS).

Schrijf je in
(opent in nieuw venster)

Programma

Het leertraject bestaat uit 5 cursusdagen (verspreid over 3 maanden) waarin steeds een ander thema centraal staat. De cursus bevat theoriesessies, individuele opdrachten, groepsopdrachten, excursies en eindpresentaties.

Video: cursus klimaatadaptatie

Thema’s:
 • Klimaatverandering
 • Wateroverlast
 • Droogte
 • Hitte
 • Waterveiligheid
 • Maatschappelijke kosten-baten
 • Integraal klimaatbestendig stedelijk ontwerp

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten werkend aan ruimtelijke klimaatadaptatie, bijvoorbeeld vanuit civiele techniek, water, riolering, ruimtelijke inrichting, stedenbouwkundig ontwerp, landschapsarchitectuur en asset management.

Cursusdagen

Het leertraject bestaat uit 4 cursusdagen (van 09.00 tot 17.00). De vijfde dag met de eindpresentaties duurt van 09.00-13.00. De cursusdagen zijn: 5 oktober, 12 oktober, 7 november, 23 november. De eindpresentatie is op 30 november.

Kosten

Early bird-fee €2350+BTW (t/m 31 juli 2023). Daarna: €2550+BTW.

Toelating

Het is belangrijk dat de deelnemers bij een gemeente werkzaam zijn en een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau hebben.

Tijdsinvestering

Naast de 5 cursusdagen moeten de deelnemers rekening houden met een halve dag aan zelfstudie en voorbereidingen per cursusdag.

Groepsgrootte

Max. 30 deelnemers.

Waarom deze cursus?

 • Dankzij de betrokkenheid van Lectoraat Water in en om de Stad biedt deze cursus de meest actuele inzichten, wetenschappelijk en praktijkgericht.
 • De cursus biedt ruimte om ervaringen over het toepassen van klimaatadaptiefbeleid tussen verschillende gemeentes uit te wisselen. De cursusmaterialen blijven na de cursus in de online leeromgeving beschikbaar.
 • In de cursus leer je hoe je aan de slag kunt met de gratis beschikbare tools die vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn ontwikkeld. De deelnemer leert onder anderen om klimaatkwetsbaarheden in kaart te brengen en keuzes te maken met betrekking tot klimaatadaptatie.
 • De cursus is al een aantal keer succesvol bij gemeente Amsterdam uitgevoerd.

Na het volgen van de cursus Klimaatadaptatie

 • kan de deelnemer het verschil benoemen tussen weer en klimaat, de effecten van klimaatverandering op extreem weer (o.a. droogteperiodes, piekbuien) en de (maatschappelijke) gevolgen voor de stedelijke omgeving;
 • kent de deelnemer de verwachtingen op het gebied van klimaatverandering op basis van de meest recente KNMI scenario’s en begrijpt de deelnemer de toepassing van de klimaatscenario’s in beleid (o.a. de gemeentelijke stresstest) en ontwerp;
 • kent de deelnemer de belangrijkste adaptatiemaatregelen tegen de effecten van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen, variërend van civieltechnische oplossingen tot stedenbouwkundige beslissingen m.b.t. inrichting, en kan de deelnemer voorbeelden noemen van hoe deze maatregelen (kunnen) worden toegepast binnen een klimaatadaptief stedelijk ontwerp;
 • kan de deelnemer een eerste beoordeling maken van de effectiviteit van verschillende adaptatiemaatregelen en op basis daarvan een afweging maken voor een integraal klimaatadaptief stedelijk ontwerp;
 • kan de deelnemer de opgedane kennis toepassen in de praktijk middels het uitvoeren van verschillende opdrachten gelinkt aan een casus in eigen gemeente.

Docenten

Je krijgt les van vier docenten die, ieder vanuit een andere invalshoek, veel ervaring hebben met klimaatadaptatie en het toepassen ervan in de praktijk. Naast dat de docenten lesgeven aan de HvA, zijn zij veelal ook werkzaam als onderzoeker. Hierdoor zijn zij op de hoogte van de laatste inzichten en ontwikkelingen in het vakgebied en weten dit te koppelen aan de praktijkcasussen die je tijdens de onderwijsdagen inbrengt.

Lees meer over de docenten

Samenwerking met CAS

cursisten tijdens les in klaslokaal

Stichting CAS (Climate Adaptation Services) overbrugt de kloof tussen klimaatwetenschap en de dagelijkse praktijk. CAS vertaalt klimaatdata naar tools waar besluitvormers mee aan de slag kunnen. Ze brengen wetenschappers, overheden en mensen uit de praktijk bij elkaar om tot nieuwe inzichten te komen. Dat doen ze op verschillende manieren. Vanuit verschillende expertises. Ze bouwen aan de kennisinfrastructuur voor klimaatadaptatie, in Nederland en internationaal.