Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina
Cursus

De cursus in het kort

Werk je als zorgprofessional met ouderen en wil je hen stimuleren om samen te werken aan hun gezondheid en welbevinden? In de 6-daagse cursus Gezond Actief Ouder Worden (GAOW) leer je hoe je een wijkgericht, gezondheidsbevorderend groepsprogramma opzet voor en door thuiswonende ouderen. De docenten kunnen het programma van deze praktische cursus afstemmen op de behoeftes en wensen van de deelnemers.

Stuur e-mail voor aanvragen cursus(opent in nieuw venster)

Programma

Deze cursus bereidt (toekomstige) groepsondersteuners voor op het kunnen uitvoeren en opzetten van een GAOW-programma. Het basisprogramma bestaat uit 10 thema’s die een relatie hebben met dagelijkse activiteiten. Je neemt deel aan groepsbijeenkomsten en voert een aantal individuele gesprekken met de groepsondersteuner.

Cursusonderdelen
  • In deel 1 richt je je op de competenties van groepsondersteuner en leer je de onderdelen van het GAOW-programma toepassen.

  • In deel 2 richt je je op de competenties van wijkgericht werken en ondernemen en het ontwikkelen van een eigen ondernemingsplan.

Werkwijze
  • De werkwijzen van deze cursus zijn gebaseerd op methoden van empowerment, levenslang leren en theorieën over handelen. Ook ga je aan de slag met principes uit de groepsdynamica, levensverhaalmethoden en samenlevingsopbouw.

  • Alle werkvormen tijdens deze cursus zijn praktisch van aard. De groepsondersteuner gebruikt de overeenkomst tussen het leren van cursisten en het leren van ouderen in een GAOW-programma in alle werkvormen, reflecties en intervisie-activiteiten van de cursus.

Doelgroep

Hbo-professionals in zorg en welzijn, zoals ergotherapeuten en sociaal-agogische professionals. Met name eerstelijns ergotherapeuten die wijkgericht willen werken of al werken bij gemeenten in het kader van de Wmo.

Cursusdagen

Cursusdata worden in overleg bepaald. Het programma kan met elke groep op maat gemaakt worden, zodat het aansluit bij behoeftes en wensen van de ouderen waarmee jullie werken.

Kosten

De kosten zijn € 1.490 per cursist. Inclusief handleiding, factsheets, toolkit, lichte maaltijden en koffie en thee. Voor senioren geldt een gereduceerd tarief van € 100 per cursist.

Toelating

Geen speciale toelatingseisen.

Tijdsinvestering

Deze cursus duurt 6 dagen. Na het afronden ontvang je 10,5 accreditatiepunten.

Cursusmateriaal

De handleiding Gezond Actief Ouder Worden (van Nes & Heijsman, 2014). Deze handleiding bevat een praktisch deel (toolkit) met materialen om onderdelen van het programma op maat te maken, en een theoretisch deel over de gebruikte kernbegrippen en onderliggende theorieën (factsheets).

Waarom deze cursus?

  • Je ontwikkelt competenties op het gebied van Wijkgericht werken (Netwerken, Samenwerken en Gezondheidsbevordering).
  • Je ontwikkelt competenties op het gebied van Ondernemen (Organiseren, Subsidieaanvraag, PR en werving).
  • Je leert hoe je de rol van groepsondersteuner nog beter invult (Ondersteunen en versterken, Groepsdynamica en Coachende gespreksvaardigheden).
  • De cursus biedt een platform voor uitwisseling, ook na het afronden van de cursus.
  • De cursus is goedgekeurd door stichting ADAP. Na het afronden ontvang je 10,5 accreditatiepunten.

Jouw docent

Irene ten Haaf

Sociaal psycholoog

Irene ten Haaf is sociaal psycholoog en docent psychologie bij de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit haar opleiding Positieve Psychologie past ze nieuwe wetenschappelijke inzichten toe binnen de GAOW-cursus. Ze werkt ook als trainer in de gehandicaptenzorg en coacht alleenstaande asielzoekersjongeren in het vinden van hun weg in Nederland en het ontwikkelen van hun talenten en toekomstdromen. Eerder werkte ze o.a. als begeleider in de psychiatrie en als jeugdwerker.

Heb je een vraag?

Neem contact op met Ergotherapie