Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De leergang in het kort

Hoe integreer je financiële educatie binnen je bestaande mbo-onderwijs en hoe ontwerp je materiaal hiervoor? In deze leergang worden de meest recente wetenschappelijke inzichten gekoppeld aan jouw dagelijkse onderwijspraktijk.

Ben je geïnteresseerd? Vul het interesseformulier in en wij sturen je het digitale inschrijfformulier toe.
Ga naar het interesseformulier
(opent in nieuw venster)

Programma

In de leergang Financiële Educatie word je ondersteund bij de implementatie van financiële educatie in het curriculum. Je leert hoe je ervoor kunt zorgen dat studenten beschikken over de juiste kennis, vaardigheden, houding en geloof in eigen kunnen om weloverwogen financiële beslissingen te nemen. De ontwerpprincipes die nodig zijn om evidence-informed lesmateriaal te ontwikkelen dat effectief bijdraagt aan de financiële geletterdheid van studenten worden verkend. Daarnaast bieden we begeleiding om financiële educatie te integreren in het curriculum en in de bestaande zorgstructuur van de onderwijsinstelling. In deze praktijkgerichte training staan niet alleen de lesinhoud en didactiek centraal, maar ook het creëren van draagvlak. Deze leergang kan door individuele deelnemers op de HvA gevolgd worden, maar ook voor een groep deelnemers als in-company traject op een mbo verzorgd worden.

Over het programma

Deze leergang omvat de volgende activiteiten:

  • Het formuleren van leerdoelen financiële educatie die aansluiten bij de onderwijsvisie en context van de school en de levensfase van de studenten.
  • Het ontwerpen en implementeren van een samenhangende leerlijn voor financiële educatie.
  • Het ontwikkelen van nieuwe lessen, activiteiten en lesmaterialen financiële educatie die zowel effectief als aantrekkelijk zijn voor de studenten.
  • Het creëren van een hechte leergemeenschap, waarin best practices gedeeld worden en deelnemers van elkaar kunnen leren.

 

Leerdoelen
Na afronding van de leergang hebben de deelnemers:

  • de vaardigheden, kennis en attitudes ontwikkeld om effectief invulling te geven aan hun rol op school bij het bevorderen van financiële geletterdheid bij hun studenten;
  • een persoonlijke visie ontwikkeld op financiële educatie.

Doelgroep

Je bent een docent, studieloopbaanbegeleider of zorgcoördinator en werkzaam in het mbo.

Lesdagen

De lesdagen voor 2024 zijn 8 en 15 februari, 7 maart, 4 april, 9 en 16 mei. Iedere bijeenkomst duurt drie uur.

Kosten

De kosten voor deze leergang bedragen € 1.200,- per deelnemer.

Toelating

Je bent in het bezit van een tweedegraadsbevoegdheid of een aan het PDG gelijkgestelde verklaring van didactische bekwaamheid of een opleiding als zorgcoördinator.

Tijdsinvestering

De leergang bestaat uit zes dagdelen en het maken van een aantal producten.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Jouw docent

De leergang wordt verzorgd door Aisa Amagir.

Aisa Amagir

Coördinator Financiële Educatie

Aisa Amagir is sinds 2003 als lerarenopleider economie verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam in de bachelor- en masterlerarenopleiding. Sinds september 2013 is ze werkzaam als onderzoekster voor het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Sinds september 2021 is Aisa Amagir programmaleider van het onderzoeksprogramma ‘Een onzeker bestaan in de stad’ binnen het Kenniscentrum Ongelijkheid. In 2020 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op een onderzoek naar de effecten van financiële educatie op de financiële geletterdheid van leerlingen.

Portret Aisa Amagir

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op met

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met coördinator Aisa Amagir
a.amagir@hva.nl(opent in nieuw venster)
Neem voor organisatorische vragen contact op met het Onderwijsbureau
020-5995563(opent in nieuw venster)
onderwijsbureau-foo@hva.nl(opent in nieuw venster)