Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De cursus in het kort

Tijdens de cursus leer je succesvol adviseren. De belangrijkste aspecten om succesvol en met impact te kunnen adviseren in de 21e eeuw komen aan bod. Je gaat in deze cursus aan de slag met je kennis te vergroten over adviseren en het verder ontwikkelen van je vaardigheden op het gebied van adviseren. Ook de kernattitudes komen daarbij aan bod.

Schrijf je in
(opent in nieuw venster)

Programma

Je leert een acquisitie/intake gesprek te voeren en op basis hiervan de vraag van een opdrachtgever (in de eigen organisatie) te vertalen naar concrete te bereiken doelen en daarvoor een concept Plan van Aanpak/Offerte te schrijven. Daarna maak je een plan van aanpak voor het daaropvolgende adviesgesprek (=het Adviesplan). In dit plan van aanpak werk je een concreet stappenplan uit voor het adviesgesprek dat je daadwerkelijk gaat uitvoeren. Je evalueert en beoordeelt dit gesprek, maakt een videopresentatie en reflecteert op het hele proces.

Inhoud cursus:

Leeruitkomst 1: Je bent in staat om een effectieve adviesrelatie aan te gaan, zelfstandig een adviesopdracht te verwerven middels adviestechnieken en een passend voorstel te doen over deze opdracht, rekening houdend met de in- en externe context. Hiervoor werk je aan de volgende beroepshandelingen:

 • Aansluiten bij de klant.
 • Zichzelf profileren en de opdracht acquireren.
 • De vraag achter de vraag in kaart brengen.
 • De vraag vertalen in een passend Plan van Aanpak/Offerte voor een oplossing van het vraagstuk van de opdrachtgever.

Leeruitkomst 2: Je bent in staat om op methodische en planmatige wijze een adviesplan op te stellen, een adviesgesprek conform dit plan te voeren en de adviesrelatie te onderhouden én je bent in staat om je eigen beroepsmatig handelen te analyseren, te evalueren en daarop te reflecteren. Hiervoor werk je aan de volgende beroepshandelingen:

 • Een duidelijk en concreet plan van aanpak/adviesplan opstellen voor het volgende adviesgesprek dat aansluit op de gekozen adviestopics en waarin alle relevante aspecten voor het adviesgesprek worden benoemd en beargumenteerd.
 • Een adviesgesprek voeren, conform het opgestelde plan van aanpak en daarbij de adviesrelatie onderhouden.
 • Reflecteren op de eigen rol en beroepsidentiteit; op basis van reflectie op eigen handelen inclusief fouten en onzekerheden, refererend aan waarden, normen en visie, verdiepend verkennen van de eigen professionele identiteit en komen tot verbetering van het eigen beroepsmatig handelen en ook reflecteren daarop.
 • Reflecteren op de koppeling naar de eigen ontwikkeling; formuleren en onderbouwen van voor jou van betekenis zijnde persoonlijke professionele ontwikkelwensen en reflecteren daarop.

Doelgroep

Voor alle werkende professionals waarin adviseren een belangrijk onderdeel is van het werk.

Cursusdagen

De cursus start op dinsdag 3 september of zaterdag 7 september 2024, afhankelijk van je dagdeelkeuze. De colleges zijn op dinsdag- en donderdagavond van 18:40-22:00 of op zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. De cursus duurt tien weken waarvan acht weken colleges. De overige weken worden gebruikt voor het afronden van je beroepsproducten en feedback.

Kosten

Het college- en examengeld bedraagt €1400. De kosten voor studieboeken bedragen ongeveer €40.

Toelating

Deze cursus is op hbo-niveau. Daarom heb je minimaal een mbo-4-, havo- of vwo-diploma en enige jaren werkervaring nodig.

Tijdsinvestering

De studiebelasting is gemiddeld 15-20 uur per week inclusief college-uren.

Groepsgrootte

Je volgt de cursus samen met een klas van circa 25 - 30 studenten van de deeltijdopleiding HRM, Bedrijfskunde, Commerciële Economie of Finance & Control. Deeltijdstudenten zijn professionals met een baan in het vakgebied.

Wat levert deze cursus jou op?

 • HvA-certificaat
 • Eersteklas vakkennis
 • Zichtbaar impact in je huidige werk
 • Sterke professionele competenties
 • Sterk community netwerk

Meer informatie?

Mail ons je vraag

Cursusverantwoordelijke Merit Kuppers
m.m.kuppers@hva.nl(opent in nieuw venster)