Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De cursus in het kort

Wel doorleren maar (nog) niet een volledige opleiding volgen? Bij de Ad Educatief Professional Beroepsonderwijs kun je losse modules uit het onderwijsaanbod volgen. Je schuift als contractstudent aan bij deeltijd- of voltijdstudenten die de reguliere opleiding volgen. De modules duren 6 maanden en de lessen worden op 1 dag in de week gegeven. Door de 4 modules te stapelen kun je het pedagogisch-didactische deel van de Ad-opleiding in je eigen tempo afronden.

Schrijf je in
Portret cursist

Programma

Wil je flexibel modules kunnen volgen ondersteunend aan je begeleidingswerkzaamheden in het beroeps- of praktijkonderwijs of bij een bedrijf? Dan zijn de losse modules Pedagogiek en didactiek precies wat je zoekt: modules op hbo-niveau, breed, praktijkgericht en met veel toekomstperspectief. Ga je alsnog de volledige Ad-opleiding doen? Met de certificaten van de modules Pedagogiek en didactiek in het beroepsonderwijs vraag je bij de examencommissie een vrijstelling aan. Je volgt dan nog een aantal vakken op het gebied van gezondheid en welzijn, horeca en voeding, mens en technologie, economie, biologie, natuur- of scheikunde.

Studieprogramma

1. Pedagogiek en didactiek in het beroepsonderwijs 1
In module 1 oriënteer je je op een onderwerp behorend bij het functioneren als onderwijsondersteuner en verdiep je je zowel via de theorie als in de praktijk in 1 van de volgende 2 onderwerpen: leertheorieën of de ontwikkeling van de adolescent. Je leert een onderwijsactiviteit ontwerpen en deze uit te voeren met gebruik van een zelfontworpen taakanalyse.

 

2. Pedagogiek en didactiek in het beroepsonderwijs 2
In module 2 leer je over werkvormen die betrekking hebben op het geven van uitleg, die een taakgericht leerklimaat stimuleren en die aansluiten bij de doelgroep. Ook leer je werkvormen te ontwikkelen die te gebruiken zijn als instructie, voor het begeleiden van zelfstandig werken en als evaluatie. Een onderdeel van deze module is intervisie, gericht op interacties tussen jouzelf en leerling(en). Verder leer je anticiperen op ontwikkelingen en trends in het werkveld en bedenk je oplossingsrichtingen.

 

3. Pedagogiek en didactiek  in het beroepsonderwijs 3
Je leert over het effect van non-verbale communicatie op de omgeving. Daarnaast leer je de universele aspecten van adolescenten herkennen en leer je een leerplan op te stellen voor leerlingen met een leer-, ontwikkelings- of gedragsstoornis. Verder werk je middels een zelfgekozen didactisch concept aan een vakinhoudelijke ontwikkeling binnen de sector en verdiep je je in aspecten van de eigen beroepshouding als ethiek, voorbeeldrol van de docent, kritisch denken, kunnen overtuigen en inspireren.

 

4. Pedagogiek en didactiek in het beroepsonderwijs 4
Je leert een onderwijsactiviteit ontwerpen volgens constructive alignment gericht op de doelgroep en de eindkwalificatie. Tevens leer je de veiligheid (fysiek en/of sociaal) op de eigen werkplek te analyseren, een veiligheidsinstructiekaart die afgestemd en getest is op de doelgroep te ontwikkelen en een advies ten aanzien van veiligheid voor de stakeholders binnen de organisatie te formuleren. Je leert over de eigen taken en rollen en die van anderen waarmee samengewerkt wordt. Daarnaast zul je je eigen leerwens gaan beschrijven, het proces hiernaar toe en de wijze waarop deze geëvalueerd wordt, gekoppeld aan pedagogische en/of (vak)didactische thema’s. 

Doelgroep

Je hebt interesse in gezondheidszorg, voeding, economie, technologie of exact en je wilt flexibel doorleren. Je werkt op mbo 4- of havo-niveau, waarbij je jongeren begeleidt en je wilt over meer pedagogische en didactische vaardigheden beschikken.

Cursusdagen

De cursusdagen zijn roosterafhankelijk, de modules worden op 1 vaste dag in de week ingeroosterd.

Kosten

De kosten bedragen € 167,- per studiepunt (EC). Elke module levert 15 EC op, dus € 2.505,- per module. Restitutie is niet mogelijk. Houd er rekening mee dat je werkgever wellicht bereid is om bij te dragen in de kosten. Houd naast het cursusgeld rekening met extra kosten voor boeken, readers en vakmaterialen van ongeveer € 150,- per module.

Toelating

Je hebt minimaal een mbo 4- of havo-diploma voor een Ad-opleiding. Heb je een diploma op mbo 3-niveau en minstens 2 jaar werkervaring? Neem dan deel aan het 21+-toelatingsonderzoek. Je dient een inspanningsverplichting binnen een onderwijssetting te kunnen verrichten voor minimaal 1 dag per week. De modules dienen in volgorde gedaan te worden, dus bijvoorbeeld de toelatingsvoorwaarde voor module 4 is dat de modules 1 t/m 3 behaald zijn.

Tijdsinvestering

Leren in de praktijk staat centraal. De theorielessen zijn hierop afgestemd en sluiten optimaal aan. Je hebt 4 contacturen per week en 1 uur studieloopbaanbegeleiding. Daarnaast loop je 1 dag in de week stage en werk je aan projecten, opdrachten en het voorbereiden van lessen en tentamens. De studielast is voor elke module gelijk en bedraagt 15 ECTS. 1 EC staat voor 28 studielasturen.

Groepsgrootte

Het aantal deelnemers is afhankelijk van de module(s) die je volgt.

Heb je een vraag?

Neem dan contact met ons op

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Michael Laarman
m.laarman@hva.nl(opent in nieuw venster)
Neem voor overige vragen contact op met het Onderwijsbureau
onderwijsbureau-foo@hva.nl(opent in nieuw venster)
020-5995563(opent in nieuw venster)