City Net Zero

Kennisagenda verduurzaming bedrijventerreinen

Project

Zowel vanuit het Rijk als vanuit provincies en gemeenten is sinds kort meer aandacht voor verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit biedt kansen voor nieuw onderzoek samen met de praktijk. Daarom werkt het Centre of Expertise City Net Zero aan een kennisagenda rond dit thema. Hierin staat welke vraagstukken komende jaren van belang zijn om nader te onderzoeken.

Verduurzaming van bedrijventerreinen en bij bedrijven loopt achter. Dit komt doordat er vaak bedrijven en stakeholders met verschillende belangen betrokken zijn. Daarnaast gaat het vaak om investeringen die alleen door meerdere bedrijven samen op te brengen zijn, zoals de aanleg van een gezamenlijk laadplein voor elektrische trucks.

Samenwerking tussen bedrijven en met andere stakeholders is cruciaal om verduurzaming op bedrijventerreinen van de grond te krijgen. Maar momenteel is slechts op 20 procent van de bedrijventerreinen enige vorm van organisatie - zoals een bedrijventerreinvereniging of parkmanagement - aanwezig. In het recente advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur staat dan ook dat het Rijk maatregelen ter verduurzaming op bedrijventerreinen moet stimuleren en verplichten.

Onderzoeksvragen kennisagenda

  1. Wat zijn relevante vraagstukken om komende jaren te onderzoeken op het gebied van verduurzaming bedrijventerreinen vanuit de volgende drie thema’s: 1. zero emissions, 2. zero waste, 3. zero impact van klimaatextremen?
  2. Welke subsidiemogelijkheden zijn er (vanaf 2025) voor onderzoek naar de verduurzaming van bedrijventerreinen?
  3. Waar liggen de links op het thema verduurzaming bedrijventerreinen met het onderwijs?

Kennisagenda vanuit drie thema’s CoE City Net Zero

Het CoE City Net Zero heeft drie missies: 1) zero emissions 2) zero waste 3) zero impact van klimaatextremen. Het thema ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ raakt aan deze missies.

  • Denk bij zero emissions aan energiebesparing en duurzame energiebronnen voor gebouwen en transport op bedrijventerreinen.
  • Denk bij zero waste aan technologische, sociale en economische innovaties om reststromen te verminderen en de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Voorbeelden zijn gesloten kringlopen, afvalscheiding en modulaire bedrijfsgebouwen.
  • En bij zero impact van klimaatextremen aan de transitie naar klimaatbestendigheid. Voorbeelden zijn waterbeheer op bedrijventerreinen en maatregelen tegen hitte.

CoE City Net Zero

Een klimaatneutrale, circulaire en klimaatbestendige Metropoolregio Amsterdam in 2050. Dat is het vertrekpunt voor het CoE City Net Zero, opgericht door de Hogeschool van Amsterdam. CoE City Net Zero stimuleert op al deze gebieden de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs in de regio. Zo komt de transitie naar een duurzame samenleving in een stroomversnelling. De Learning Community Systeemintegratie is onderdeel van de ambitie Zero emissions van het CoE.

Gepubliceerd door  City Net Zero 23 april 2024