City Net Zero

Kick-off City Net Zero

Evenement

Op dinsdag 21 maart 2023 lanceren we op feestelijke wijze het Centre of Expertise City Net Zero.

De Metropoolregio Amsterdam wil in 2050 klimaatneutraal, circulair en klimaatbestendig zijn, een belangrijke en ingewikkelde opgave. City Net Zero wil hieraan bijdragen door de samenwerking tussen stad en kennisinstelling te versterken. We brengen onderwijs en onderzoek samen met overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Zo draagt City Net Zero in de MRA bij aan zero emissions, zero waste en zero impact of climate extremes.

We nemen u graag mee in ons verhaal tijdens een feestelijke kick-off op dinsdag 21 maart 2023 in het Jakoba Mulderhuis op de Amstelcampus. Daarbij verkennen we de rol die een kennisinstelling als de HvA samen met haar partners kan spelen in de stedelijke transities. We gebruiken de middag om elkaar te verbinden, inspireren en activeren, in een programma met werk- en kennissessies en een plenaire sessie met keynote.

Programma dinsdag 21 maart 2023

Locatie: Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, Amsterdam

13:30 Inhoudelijke deelsessies waar we inzoomen op de opgaves en oplossingen die we zien rond de thematieken Klimaatneutrale, Circulaire en Klimaatbestendige stad. Meer informatie is onderaan deze pagina te vinden.
16:00

Plenair programma met o.a.

 • Geleyn Meijer – rector HvA
 • Koert van Mensvoort – kunstenaar en filosoof Next Nature Network
 • Kees Vendrik - voorzitter Nationaal Klimaat Platform
 • Sacha Stolp - regisseur Innovatie Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
 • Winnie Oussoren – RvA-lid Youth For Climate
 • Suzanne Klaassen - beleidssecretaris Klimaat & Energie VNO-NCW / MKB Nederland
 • Renée Heller - lector Energie en Innovatie, HvA
 • Reint Jan Renes - lector Psychologie voor een Duurzame Stad, HvA en Stuurgroeplid Klimaatonderzoek Initiatief Nederland
 • Felia Boerwinkel – programmamanager City Net Zero
17:15 Borrel

Deelsessies - Eerste ronde - 13:30 - 14:30 uur

In de aanbesteding voor een nieuwe energieleverancier voegde Facility Services UvA/HvA een extra element toe: een partnerschap op onderzoek en onderwijs. Vattenfall kwam als energieleverancier uit de bus en voert in samenwerking met City Net Zero het partnerschap op inhoud uit. Deze vernieuwende manier van samenwerken stelt ons in staat langjarig te programmeren rondom onderzoeksvraagstukken en onderwijsaanbod binnen het thema Energietransitie.

In deze sessie laten we je zien hoe het partnerschap tot stand is gekomen, wat we tot nu toe samen hebben gedaan, waar we elkaars toegevoegde waarde vinden, en waar nog niet. Kunnen we denken aan meer innovatieve partnerschappen van deze soort, wat is er nodig om van dit partnerschap een succes te maken vanuit de verschillende partijen, en welke kansen kan de zaal inbrengen om op te pakken?

Met:

 • Renée Heller - lector Energie en Innovatie, HvA
 • Thelma Geusebroek - hoofd Huisvesting van Facility Services HvA/UvA
 • Vattenfall (naam volgt)


Locatie: Transitielab - 01E03

Om de circulaire economie van de grond te krijgen, liggen er op veel vlakken uitdagingen. We kunnen op diverse manieren bijdragen aan de versnelling van de transitie. Het opleiden van genoeg professionals met de juiste kennis en vaardigheden is voor alle sectoren een aandachtspunt. In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over de rol die City Net Zero, onderzoek en onderwijs kunnen vervullen bij het versterken van menselijk kapitaal voor de circulaire transitie.

Met:

 • Inge Oskam - lector Technisch Innoveren & Ondernemen, HvA
 • Yanti Slaats - business developer Circular Transition, CoE City Net Zero
 • Kasper Lange - docent Master Urban Technology, onderzoeker lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen, HvA
 • Maurijn Odé - practor Regionale Circulair Economie ROC van Amsterdam en Flevoland


Locatie: Robotlab - 00E19

Om veranderingen in het klimaat te kunnen opvangen, zullen we ons moeten aanpassen. In deze sessie kijken we specifiek naar de zeespiegelstijging. Hoe kunnen we onze stad aanpassen aan de verwachte en mogelijk vergaande zeespiegelstijging? Kán zoiets überhaupt, of kunnen we ons beter alvast voorbereiden op een regionale exodus? En hoe communiceren we als overheid over deze onzekerheid? Wat betekent dit voor jonge stadsbewoners?

Met:

 • Jeroen Kluck - lector Water in en om de Stad, HvA
 • Rob Koeze - strategisch adviseur, Waternet
 • Adwin Bosschaart - hoofddocent Aardrijkskunde, HvA
 • Karlijn Kokhuis - planologisch strategisch adviseur, gemeente Amsterdam
 • Luca van der Putten - CoE Business Developer Klimaatbestendige Stad (moderator)


Locatie: Workshopruimte - 04E29

Deelsessies - Tweede ronde - 14:45 - 15:45 uur

Kennisinstellingen roeren zich steeds meer in de klimaattransitie. Het gaat niet snel genoeg, hoe kunnen we gezamenlijk een doorbraak forceren? Onderdeel van die discussie vormen onze strategische partnerschappen. Met wie werken we samen, onder welke voorwaarden, van welke partners nemen we afstand en met wie gaan we de transitie versnellen?

Bij elke kennisinstelling, zo ook de HvA, wordt deze discussie – al dan niet onder expliciete druk van studenten en medewerkers – momenteel gevoerd. Dit resulteert helaas nog mondjesmaat in concreet beleid en duidelijke afspraken. In deze sessie voeren we het gesprek met vertegenwoordigers van verschillende instellingen uit het Amsterdamse kennis- en innovatie-ecosysteem. Hoe komen we tot een doorbraak?

Met:

 • Reint Jan Renes - lector Psychologie voor een Duurzame Stad, HvA en Stuurgroeplid Klimaatonderzoek Initiatief Nederland
 • Ted Veldkamp - kwartiermaker IXA Pan Amsterdam Sustainability Cluster
 • Willem van Winden - lector Urban Economic Innovation, HvA
 • Daniël Hogendoorn - senior Strateeg Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam
 • Marjolein Bot - lead Energie & Digitaal, Amsterdam Economic Board


Locatie: Workshopruimte - 04E29

Om aan de woningnood tegemoet te komen, worden de komende jaren honderdduizenden woningen gebouwd. Dit gebeurt dikwijls in nieuwe hybride bouwblokken met extreem hoge dichtheden. Juist vanwege die dichtheden biedt de bouwopgave een kans om grote slagen te maken met belangrijke maatschappelijke en ecologische vragen.

Hoe kunnen deze gebouwen substantieel bijdragen aan de biodiversiteit, zoveel mogelijk energiepositief zijn en slimmer gebruikmaken van ingrepen voor klimaatadaptatie? Wat we zeker weten, is dat de beschikbare ruimte op de gevel van deze bouwblokken schaars is. Maar wat is er mogelijk als we een radicaal integraal perspectief kiezen? En waar is technische innovatie nodig?

Samen met Bureau Bura (o.a. Merwedekanaalzone) ontwikkelen we een dialoog-maquette als middel om samen exploratief de kansen en mogelijkheden te ontdekken.

Met:

 • Frank Suurenbroek - lector Bouwtransformatie, HvA
 • Cecilia Chiappini - hoofddocent-onderzoeker Adaptieve Architectuur, HvA
 • Bureau Bura


Locatie: Robotlab - 00E19

Wat is de rol van het midden- en kleinbedrijf in de transitie naar een 'net zero city'? Kleine ondernemers moeten vergroenen, maar dit vraagt kennis, kunde en investeringen. En de traditionele kleine ondernemer ziet aan de andere kant een jonge generatie ondernemers opstaan die volop pioniert en voorloper wil en/of kan zijn in de transitie.

Waar loopt het traditionele mkb tegenaan als ze willen werken binnen de spelregels van de nieuwe economie? Welke veranderingen moeten ze nog doorgaan en hoe kunnen we als kennispartijen en kennisnetwerk deze transitie het beste ondersteunen? In deze sessie verkennen we hoe we kunnen samenwerken om de belemmeringen voor het nieuwe ondernemen weg te nemen.

Met:

 • Ingrid Wakkee - lector Entrepreneurship, HvA
 • Romaike Slikker en Ramon de Jongh - WasteBase
 • Louden Jansen - DRIFTY
 • Joost Reimert - Preneurz
 • Yanti Slaats - CoE City Net Zero


Locatie: Transitielab - 01E03

De revolutie in artificiële intelligentie (AI) stelt ons voor een wezenlijk dilemma: het gaat om een innovatie die in grote mate verantwoordelijk is voor ons energiegebruik, door de enorme rekenkracht van de datacenters. Tegelijkertijd heeft AI enorme potentie voor energiebesparing en de energietransitie in brede zin.

In ons Maintenancelab gaan experts met elkaar in gesprek over hoe het ontwikkelen van digital twins voor koelsystemen en apparaten kan leiden tot een flinke afname van energiegebruik, hoe edge computing de scherpe randjes van energiegebruik door AI kan afhalen, en wat verantwoorde AI voor de energietransitie betekent.

Met:

 • Henk Komin - DGA FreezerData BV
 • Jurjen Helmus - Lab Lead Maintenancelab, HvA
 • Nanda Piersma - lector Responsible IT, HvA
 • Elwin van der Klis - trekker Bedrijventerreinen & Zorginstellingen, Metropoolregio Amsterdam


Locatie: Maintenancelab - 0401

Gepubliceerd door  City Net Zero 11 april 2023

Datum

Startdatum 21 mrt

Tijd

13:30 - 17:15 uur