5 Themaleiders gezicht van Urban Vitality

11 okt 2021 12:54 | Urban Vitality

Het Centre of Expertise Urban Vitality van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) krijgt steeds meer vorm. Het hoofddoel is Amsterdammers vitaal maken. Het CoE wordt aangestuurd door wetenschappelijk directeur Bart Visser en zakelijk directeur Sander Kos. De programmamanager is Birgitte van Don en de vijf thema’s hebben nu elk een eigen themaleider. Wie zijn zij en hoe pakken ze het aan?

Thema Intensieve Complexe Zorg

Het thema Intensive Complexe Zorg heeft een brede scope. De nadruk ligt de op complexiteit van zorg. “We hebben in de zorg goede richtlijnen en protocollen, maar wat voor de ene patiënt geldt, geldt niet voor de andere. Hoe zorgen we dat patiënten ‘zorg op maat’ krijgen? Binnen dit thema is veel aandacht voor gepersonaliseerde zorg bij patiënten met complexe problematiek, waarbij niet enkel naar het somatisch of psychische lijden wordt gekeken.

We kiezen de holistische benadering, met aandacht voor wat de patiënt wil en kan. Het praktijkgerichte onderzoek dat wij al doen - hoe we patiënten het beste kunnen motiveren om te revalideren of een gezondere leefstijl aan te wenden - helpt ons daarbij. Maar ook ‘hard-core’ onderzoek naar complexe zorg op een Intensive care of op de hartbewaking valt onder dit thema. Dit alles met inzet en ondersteuning van Artificial Intelligence. Ik zie het verder als een belangrijke taak om de kennis uit onderzoek te laten doorstromen in het onderwijs en om studenten te betrekken bij onderzoek.”

Corine Latour – Opleidingsmanager Verpleegkunde en lector Integratie Psychiatrische en Somatische zorg

Corine is goed in het bewaken van de grote lijnen, verbinding leggen met andere thema’s en ‘de buitenwereld naar binnen halen’. Ze wil het goede werk van het CoE uitdragen: “Be good and tell it!”

Thema Gezond Ouder Worden

“Gezond ouder worden willen we allemaal en het liefst zo lang en vitaal mogelijk vanuit ons eigen huis. Binnen het thema richten we ons op het ondersteunen van gezond gedrag bij ouderen en het verlagen van barrières die gezond gedrag en gezond ouder worden in de weg staan. Onderzoek en innovatie draait zowel om het bevorderen van een gezonde leefstijl als het creëren van een gezonde leefomgeving; fysiek en sociaal.

Bij ons praktijkgerichte onderzoek is het van belang dat we vragen in de praktijk ophalen en samen met de betrokkenen beantwoorden. Op dit moment investeren we als thema in netwerkvorming in de stad door te werken aan een zogenaamd living lab, het age friendly community lab. We starten in Zuidoost met de intentie om op meer plekken in de stad in samenspraak met de ouderen en andere betrokkenen te werken aan de zelfredzaamheid van die ouderen.

Bart Visser – lector Oefentherapie-Dagelijks Bewegen!

Bart is themaleider én wetenschappelijk directeur: “Er komen veel disciplines bij elkaar in het CoE. We vragen gezamenlijke subsidies aan en ik houd oog voor de overlap, inspiratie en ontmoeting op alle vijf thema’s.”

Thema Mensen In Beweging

Het thema Mensen in Beweging (MIB) neemt een centrale positie in binnen het CoE en kent nagenoeg altijd een overlap met één of meer van de andere thema’s. De eigen signatuur van het thema komt inhoudelijk voort uit de strategische keuze om bij de activiteiten consequent expertise over bewegen, voeding en digitale technologie samen te brengen.

Het gegeven dat MiB gekoppeld is aan een langlopende SPRONG subsidie is een extra reden om MiB als zichtbare groep te positioneren. Uit het recente overzicht van de MiB activiteiten in het kader van de mid-term evaluatie komt krachtig naar voren dat de MiB prachtige projecten oplevert en daarnaast een grote bijdrage levert aan de onderzoekskwaliteit van het CoE als geheel met bijvoorbeeld het ontwikkelen van een open science support infrastructuur.

Peter Weijs – lector Voeding en Beweging

"Ik ben erg enthousiast over de enorme potentie van dit CoE, we hebben al veel in huis en kunnen nu gezamenlijk verder bouwen aan het CoE. Hiermee worden we uiteindelijk beter herkend en zal de impact van ons werk groter zijn”.

Thema Gezond Opgroeien

“Vanuit dit thema en alle bijbehorende expertises zetten we een netwerk op dat helpt bij het gezond opgroeien; in het gezin, op school, in de buurt, in de wijk. Het gaat hierbij om alle kinderen in de metropoolregio Amsterdam. We weten dat er op jonge leeftijd al veel gezondheidsverschillen zijn tussen kinderen; 15-20% heeft op jonge leeftijd al een motorische achterstand. Deze kinderen haken vaak af met bewegen en dat heeft effect op hun gezondheid, hun mentale weerbaarheid en op het algemene gevoel van welbevinden. Met een multidisciplinaire groep van binnen en buiten de HvA kijken we naar alle factoren die van invloed zijn op de motorische ontwikkeling van kinderen: voeding, slaap, beweging, gezinssituatie, school, etc en brengen in kaart welke professionals er in Amsterdam zijn om kinderen op maat ondersteuning te bieden bij het gezond opgroeien.”

Mirka Janssen - lector Bewegen In en Om School

“Ik ben goed thuis in de Amsterdamse schoolomgeving waar we alle kinderen kunnen bereiken. Ik ben erg van het samenwerken en bouw graag aan sterke lokale netwerken rondom kinderen waarin zij gezond kunnen opgroeien.”

Thema Sport, Presteren en Management

Binnen dit thema staat het neerzetten van (sportieve) prestaties centraal. Van recreatieve sporters die werken aan hun conditie, topsporters die trainen voor een medaille op de Olympische of Paralympische Spelen tot andere talenten die de top willen bereiken, zoals musici, dansers, sportdocenten in opleiding. “Bij het leveren van een prestatie spelen verschillende factoren een rol; interne factoren zoals trainingsprikkels, psychologische en fysiologische factoren, voeding, maar ook externe factoren zoals de beweegomgeving en de organisatie waarbinnen sporters presteren. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak die we vanuit het CoE opzetten.”

Raoul Oudejans – lector Sport- en Prestatiepsychologie

Raoul brengt veel expertise in over het toepassen van wetenschap in praktijksituaties en kent hij veel partners die bijdragen aan het thema sport, presteren en management.