Bijeenkomst Community of Practice Rechtvaardige Stad: “Wat is rechtvaardigheid?”

Maandag 5 februari 2024 | 14.00 - 17.00 uur | Science Park, Utrecht

Evenement

De Community of Practice Rechtvaardige Stad organiseert op maandag 5 februari hun vierde bijeenkomst. Deze keer richt de sessie zich op de fundamentele vraag “Wat is rechtvaardigheid?” Tijdens de sessie verkennen we verschillende perspectieven en zoeken we een begrijpelijke gedeelde taal om het hierover te hebben en handvatten om dit in de praktijk toe te passen. Zien we jou daar?

Thema: Wat is rechtvaardigheid?

Bedoelen we eigenlijk hetzelfde als we het hebben over een ‘rechtvaardige stad’? Wat versta jij daaronder? En wat betekent dat voor de keuzes die jij maakt over de verdeling van ruimte, mobiliteit, wonen, voorzieningen? Om met elkaar te kunnen praten over, en werken aan ‘rechtvaardigheid’ is een gedeelde taal van groot belang. En die taal ontbreekt nu, ook binnen de Community of Practice. Die taal gaan we daarom tijdens de komende sessie verkennen.

Agenda: Verkenning van een gedeelde taal

Onze zoektocht begint bij het onderzoeken van verschillende rechtvaardigheidsdomeinen: verdelende, procedurele, en erkenningsrechtvaardigheid. Samen met experts gaan we al deze domeinen uitpluizen: Wat bedoelen we hiermee? Welke vragen moeten we beantwoorden om dit domein recht te doen en concreet vorm te geven in onze besluiten? En welke woorden kunnen we gebruiken om hier antwoorden op te geven? Woorden die niet alleen te begrijpen zijn binnen onze Community of Practice, maar die iedereen kunnen helpen om meer rechtvaardige besluiten te nemen.

Betekent dat dan ook dat we het allemaal eens moeten worden? Nee, zeker niet. Dit gezamenlijke onderzoek gaat over taal en betekenis, niet over de uitkomsten: juist in een stevig debat over conflicterende belangen is een gedeelde taal onmisbaar.

Praktische informatie

  • Datum: 5 februari 2024
  • Tijd: 14.00 - 17.00 uur
  • Locatie: Science Park, Utrecht (details volgen nog)

Er is plek voor maximaal 35 personen. Dus meld je snel aan als je zeker wil zijn van je plekje.

Aanmelden

Wil je meezoeken, -praten, -denken over deze vragen:

  • Wat is rechtvaardigheid?
  • Hoe praten we daar op een breed toegankelijke manier over?
  • Welke handvatten hebben we (nodig) om in de praktijk rechtvaardig te werken?

Terugblik op vorige editie

De afgelopen editie over alternatieve rechtvaardige businesscases bij ruimtelijke ontwikkelingen was een groot succes. De kennis en inzichten zijn samengevat in een uitgebreid verslag vol met ideeën en benaderingen om hiermee aan de slag te gaan. Klik hier voor het verslag.

LinkedIn

Ben je nog geen lid van de LinkedIn groep van het CoP? Hier plaatsen zij updates over de CoP sessies, artikelen, vragen en podcasts. Meld je aan via de link.

Over Community of Practice Rechtvaardige Stad

Steeds meer partijen – kennisinstellingen, bewoners, overheden en ontwerpers – maken zich zorgen over de rechtvaardigheid van de stad. Maar wat betekent rechtvaardigheid precies? Is het belangrijk om daar een gedeeld perspectief op te vormen? En hoe pas je het concept rechtvaardigheid toe in de ontwerp- en planningspraktijk?

Vanuit deze vragen is de Community of Practice (CoP) Rechtvaardige Stad opgericht. Samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht en Trancity speelt ons Centre of Expertise een centrale rol in de organisatie van deze CoP. Vier keer per jaar komen we samen om casussen rondom het thema rechtvaardigheid te bespreken en kennis te delen en ontwikkelen. De resultaten presenteren we eens per jaar tijdens een brede bijeenkomst.

Gepubliceerd door  Rechtvaardige Stad 17 januari 2024
Community of Practice Rechtvaardige Stad

Datum

Startdatum 05 feb

Tijd

14:00 - 17:00 uur