Youth Spot

Het lectoraat Youth Spot wil de kwaliteit van jongerenwerk verbeteren vanuit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Jongerenwerk

Het jongerenwerk is een aparte werksoort die zich bezighoudt met de begeleiding van jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap. Zij heeft een grote invloed op het leven van individuele jongeren en via de jongeren op het functioneren van de samenleving als geheel. Het is daarom noodzakelijk om de professionaliteit van het jongerenwerk goed te borgen. Omdat zowel de jongeren(cultuur) als de samenleving permanent in beweging zijn, is het bovendien nodig dat het jongerenwerk permanent innoveert om de aansluiting bij jongeren en de samenleving te behouden.

Samenwerkingspartners

Het lectoraat Youth Spot wordt mogelijk gemaakt door:

Bindkracht10, Combiwel, ContourDeTwern (R-Newt), De Schoor, Dock, Dynamo, Hogeschool van Amsterdam, Gro-Up, Jou (Jongerenwerk Utrecht), Participe, Roc van Amsterdam, PerMens, Swazoom, Xtra welzijn, Youth for Christ, MeerWaarde, AM Support Team / Presikhaaf University, The Mall De Baarsjes jongerenwerk.

Het lectoraat Youth Spot bestaat uit twee cirkels.

Werkwijze lectoraat

Voor de realisatie van haar opdracht kiest Youth Spot voor kennisontwikkeling volgens de partnership approach in de driehoek werkveld, onderwijs en wetenschap. Het proces van professionalisering en de rol van praktijkgericht onderzoek daarin, wordt expliciet gethematiseerd. De ambitie van Youth Spot is om alle projecten uit te voeren in gemengde teams van jongerenwerkers, docenten, onderzoekers en studenten, en af te sluiten met opbrengsten die bruikbaar zijn voor de driehoek van wetenschap, werkveld en opleidingen. Aanvullend organiseert Youth Spot werkconferenties, verzorgt zij workshops, lezingen en gastcolleges, maakt zij onderwijsmateriaal en methodiekbeschrijvingen en publiceert zij boeken en artikelen.

Ons onderzoeksprogramma

Onderzoeksprogramma Lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk 2023 – 2025: Voor de hulpvraag uit. Domein-verbindend jongerenwerk als jeugdwelzijnswerk.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 24 oktober 2023