Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Financiën

Studenten die een hbo-opleiding doen, betalen collegegeld en hebben in veel gevallen recht op studiefinanciering.

Collegegeld

De hoogte van het collegegeld wordt ieder jaar door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. 

Studenten die aan de eisen voldoen die het Ministerie stelt, betalen collegegeld. Studenten die niet aan de eisen voldoen, betalen instellingsgeld. 

Op pagina 'collegegeld' staan de eisen waaraan je als student moet voldoen. Ook staat op de pagina de collegegeldmeter. Hiermee kun je berekenen wat de hoogte van je collegegeld is. 

Studiefinanciering

Als je nog niet eerder een mbo, hbo of universitaire opleiding hebt gedaan, kun je studiefinanciering krijgen. 

Je moet zelf studiefinanciering aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)(opent in nieuw venster). Studiefinanciering bestaat uit een studievoorschot. Dit is een lening en moet na de studie worden terugbetaald. De hoogte van het te lenen bedrag bepaal je zelf.

Aanvullende beurs of toelage

In het geval dat je ouders niet kunnen bijdragen aan de studiekosten vanwege bijvoorbeeld een laag inkomen, kom je mogelijk in aanmerking voor een aanvullende beurs of toelage. Of jij hiervoor in aanmerking komt, lees je op de site van DUO(opent in nieuw venster)