Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Financiële mogelijkheden

Er zijn tal van mogelijkheden om jouw deeltijdstudie of cursus (deels) te financieren, zoals het levenlanglerenkrediet en de scholingsvoucher. En misschien betaalt je werkgever wel (mee).

Levenlanglerenkrediet

Met een snel veranderende arbeidsmarkt is er behoefte aan voortdurende bij- en omscholing. Het levenlanglerenkrediet maakt het voor iedereen tot 55 jaar die geen recht (meer) heeft op studiefinanciering mogelijk om geld te lenen om collegegeld of lesgeld te betalen.

Wil je een erkende opleiding in het mbo of het hoger onderwijs in Nederland volgen? Heb je geen recht meer op studiefinanciering en wordt je lesgeld niet (volledig) vergoed door een andere instantie of een ander persoon (bijvoorbeeld je werkgever of ouders)? Dan kun je het levenlanglerenkrediet aanvragen. Je kunt per jaar het bedrag lenen dat je aan collegegeld of lesgeld moet betalen. Vraag het krediet aan voordat je opleiding start. Voor het levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Kijk voor meer informatie op de DUO-website(opent in nieuw venster)(opent in nieuw venster).

Bijdrage werkgever

Veel werkgevers zien het belang van scholing voor hun medewerkers in en willen jouw studie (helpen) betalen. Zeker als jouw bedrijf of organisatie direct belang heeft bij jouw scholing is een bijdrage van werkgeverskant heel redelijk. Heb je studieplannen? Bespreek die dan eens met je werkgever.

Studievoucher

Kreeg je voor het eerst studiefinanciering in de periode september 2015 tot en met augustus 2019? En viel je toen onder het leenstelsel? Dan heb je na het behalen van je diploma een studievoucher (€ 2.000,- ) van DUO ontvangen. Deze kun je gebruiken voor nascholing bij een Nederlandse of buitenlandse geaccrediteerde opleiding (voltijd, deeltijd, duaal of modulair) in het hoger onderwijs. Je krijgt het bedrag niet uitbetaald, maar als korting op je collegegeld. Meer informatie over de voucher voor nascholing vind je op de website van DUO (opent in nieuw venster)(opent in nieuw venster).

Studiefinanciering

Als deeltijdstudent kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar in het voortgezet, (voortgezet) speciaal onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs? Dan kun je een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen. Bijvoorbeeld voor het verhogen van jouw professionele niveau, het verdiepen van je vakkennis of als je je wilt specialiseren. De aanmeldtermijn loopt van 1 april tot 15 mei. Kijk voor meer informatie op de DUO-website(opent in nieuw venster)(opent in nieuw venster).

Beurzen en tegemoetkomingsregelingen

Je kunt verschillende beurzen en tegemoetkomingsregelingen aanvragen. Kijk voor meer informatie op onderstaande websites:

Bekijk de studiekosten