Hogeschool van Amsterdam

Vrijwilligerswerk

Als toekomstig SJD’er is het belangrijk om al tijdens je studie SJD ervaring op te doen binnen het SJD-werkveld. In het tweede studiejaar voeren de studenten vrijwilligerswerk uit bij een organisatie. In het derde leerjaar lopen de studenten 10 maanden stage. Anders dan eerdere ervaringen met bijbaantjes, is de kennismaking met de SJD-praktijk voor veel tweedejaars studenten toch een heel andere ervaring.

Het onderdeel vrijwilligerswerk beslaat 56 uur, gespreid over het tweede studiejaar. Anders dan bij stages vinden er geen begeleidingsgesprekken plaats tussen opleiding, organisatie en student. De student dient echter wel een contactpersoon te hebben binnen de organisatie, een vrijwilligerscontract in te leveren, en na afloop op de opleiding schriftelijk verantwoording af te leggen. Sommige studenten zijn al als vrijwilliger actief, anderen kunnen een voorstel doen om bij een organisatie aan de slag te gaan.

Ook organisaties kunnen op eigen initiatief een aanbod doen aan de opleiding. De bedoeling is dat studenten ervaring op doen met werken met de doelgroep van SJD.  Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Externe Betrekkingen.

Wilt u vrijwilligerswerk aanbieden, download dan het aanmeldingsformulier vrijwilligerswerk en stuur dit digitaal ingevuld als een Word-bestand naar de afdeling Externe Betrekkingen

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 30 juni 2020