Hogeschool van Amsterdam

Vrijwilligerswerk

Hoewel veel studenten ervaring hebben opgedaan met bijbaantjes, is het ontdekken van de eigen ontluikende beroepskwaliteiten en de oriëntatie op het stagelopen voor veel tweede jaars studenten toch een heel andere ervaring.

Een van de mogelijkheden om te oefenen met werkzaamheden waarbij een transfer is te maken naar aspecten van het SJD werk is vrijwilligerswerk. Daarmee zijn bovendien studiepunten te verdienen. Sommige studenten zijn al als vrijwilliger actief, anderen kunnen een voorstel doen om bij een organisatie aan de slag te gaan. Er is veel mogelijk. Enkele voorbeelden zijn:

  • bestuursfuncties
  • rolmodel bij huiswerkbegeleiding
  • werken met een specifieke doelgroep
  • eenvoudige sociale en/of juridische ondersteuning of informatieverstrekking
  • administratieve activiteiten die inzicht geven in het functioneren van een organisatie

Het onderdeel vrijwilligerswerk beslaat 56 uur, gespreid over het studiejaar. Anders dan bij stages vinden er geen begeleidingsgesprekken plaats tussen opleiding, organisatie en student. De student dient echter wel een contactpersoon te hebben binnen de organisatie, een vrijwilligerscontract in te leveren, en na afloop op de opleiding schriftelijk verantwoording af te leggen. Ook organisaties kunnen op eigen initiatief een aanbod doen aan de opleiding of hierover nader overleg aanvragen. Neem hiervoor contact op met Externe Betrekkingen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juli 2019