Vrijwilligerswerk

Als toekomstig SJD’er is het belangrijk om al tijdens de studie Sociaal Juridische Dienstverlening ervaring op te doen binnen het SJD-werkveld. Daarom voeren studenten in het tweede studiejaar 84 uur vrijwilligerswerk uit bij een organisatie binnen de hulp- en dienstverlening. Studenten kunnen kiezen uit een aanbod van organisaties vanuit de opleiding of doen zelf een voorstel.

Voor de meeste studenten is dit de eerste kennismaking met het SJD-werkveld en – doelgroep. Een contactpersoon binnen de organisatie fungeert als aanspreekpunt voor de student en de opleiding. Deze ondertekent onder andere het vrijwilligerscontract en het urenformulier van de student.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Externe Betrekkingen via het online vragenformulier.

Bent u een organisatie in de hulp- en dienstverlening en wilt u een of meerdere SJD-student(en) de mogelijkheid bieden om ervaring op te doen? Indien gewenst, denkt de opleiding graag met u mee over de invulling van uw aanbod. Neem dan contact op met de coördinator Vrijwilligerswerk SJD, Eva Geluk via vrijwilligerswerksjd@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 28 februari 2024