Hogeschool van Amsterdam

Vrijwilligerswerk

Als toekomstig SJD’er is het belangrijk om al tijdens je studie SJD ervaring op te doen binnen het SJD-werkveld. In het tweede studiejaar gaan studenten vrijwilligerswerk doen. En in jaar 3 gaan studenten stagelopen. Anders dan eerdere ervaringen met bijbaantjes, is de kennismaking met de SJD-praktijk voor veel tweedejaars studenten toch een heel andere ervaring.

Het onderdeel vrijwilligerswerk beslaat 56 uur, gespreid over het tweede studiejaar. Anders dan bij stages vinden er geen begeleidingsgesprekken plaats tussen opleiding, organisatie en student. De student dient echter wel een contactpersoon te hebben binnen de organisatie, een vrijwilligerscontract in te leveren, en na afloop op de opleiding schriftelijk verantwoording af te leggen. Sommige studenten zijn al als vrijwilliger actief, anderen kunnen een voorstel doen om bij een organisatie aan de slag te gaan.

Ook organisaties kunnen op eigen initiatief een aanbod doen aan de opleiding. De bedoeling is dat studenten ervaring op doen met werken met de doelgroep van SJD.  Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Externe Betrekkingen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 januari 2020