Stages

Binnen de opleiding SJD zijn er twee momenten waarop studenten starten met hun stage, namelijk in september en in maart. Gedurende 10 maanden loopt de student van maandag tot en met donderdag stage bij uw organisatie. De vrijdag is gereserveerd voor onderwijsactiviteiten/-opdrachten.

 • medewerker bezwaar en beroep
 • Wmo consulent
 • juridisch maatschappelijk begeleider bij VluchtelingenWerk
 • medewerker Juridisch Loket
 • consulent jongerenloket
 • medewerker beschermingsbewind/bewindvoering
 • medewerker zorg en overlast
 • sociaal raadslieden
 • medewerker sociaal beheer of woonfraude bij een woningcorporatie
 • schulddienstverlener
 • klantmanager werk en inkomen
 • casemanager re-integratie

Kwaliteitseisen

Voor alle SJD-stages in Nederland geldt dat de stage biedende organisatie in ieder geval voldoet aan de volgende criteria. Een geschikte stage-organisatie is een organisatie (non-profit of profit) die:

 • langer dan twee jaar op professionele wijze een herkenbare functie binnen het SJD beroepenveld vervult, d.w.z. sociaal juridische dienstverlening uitvoert;
 • meerdere (minimaal 3) professionals met een afgeronde juridische en/of sociaal agogische opleiding op hbo-/wo-niveau in dienst heeft, die op dezelfde locatie werkzaam zijn;
 • praktijkbegeleiding door een gekwalificeerde, ervaren professional op hbo-niveau c.q. wo-niveau biedt;
 • juridische feedback door een gekwalificeerde hbo-jurist c.q. een wo-jurist in vast dienstverband borgt;
 • bereid is de stagiair te beoordelen volgens door de opleiding SJD vastgestelde criteria;
 • een passende taakomschrijving biedt, zodat de stagiair de gelegenheid krijgt te leren en te werken om de SJD-competenties 1 t/m 5 op het vereiste eindniveau te behalen;
 • voldoende werk en cliëntencontact garandeert om de SJD-competenties 1 t/m 5 te behalen;
 • bereid is de bepalingen uit de standaard stage-overeenkomst van SJD te accepteren;
 • de stagiair de mogelijkheid biedt tot het bijwonen van (team)vergaderingen;
 • de stagiair de mogelijkheid biedt zich te verdiepen in de visie, het beleid en de werkwijze van de organisatie.

Vanuit de opleiding SJD wordt een aantal eisen gesteld aan de praktijkbegeleiding. Deze zetten wij voor u op een rij:

 • De praktijkbegeleider is bereid en in staat tot het bieden van inhoudelijke begeleiding gedurende minimaal een uur per week.
 • De bereikbaarheid van de praktijkbegeleider voor de stagiair is gewaarborgd.
 • De praktijkbegeleider is bereid en in staat een bijdrage te leveren aan de competentieontwikkeling van de stagiair.
 • Er is sprake van gegarandeerde hbo-begeleiding.

De opleiding SJD biedt via een cursus deskundigheidsbevordering ondersteuning aan praktijkbegeleiders van bedrijven en organisaties. Kijk op de pagina deskundigheidsbevordering voor meer informatie.

De handleiding bevat informatie voor stagiairs, praktijkbegeleiders en stagedocenten.

Wilt u een stageplaats aanbieden, gebruik dan het digitale aanmeldformulier stage. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Betrekkingen via het online vragenformulier.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 28 maart 2024