Sociaal Juridische Dienstverlening Stagebureau

Elk studiejaar is er bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) ruim aandacht voor de praktijk door middel van stages, onderzoeksopdrachten en het deelnemen aan projecten in het werkveld.

Hier leest u meer over de mogelijkheden voor uw organisatie.

In het derde jaar van de opleiding SJD lopen studenten stage. De stage moet voldoen aan een aantal criteria. Zoekt uw organisatie stagiairs voor de sociaaljuridische praktijk?

Lees meer

Het kan zijn dat er binnen uw organisatie een sociaal juridisch vraagstuk ligt door bijvoorbeeld de invoering van nieuwe wetgeving, nieuw beleid of een reorganisatie. Onze studenten willen graag onderzoek doen naar mogelijke knelpunten en oplossingen.

In het vierde jaar van de opleiding werken studenten SJD aan hun afstudeeropdracht. Dit is een onderzoek in opdracht van een organisatie waar studenten gedurende een half jaar 840 uur aan werken. Naast een onderzoeksrapport en een presentatie hierover leveren de studenten ook een beroepsproduct af voor hun opdrachtgever.

Lees meer

De opleiding SJD biedt via een cursus deskundigheidsbevordering ondersteuning aan praktijkbegeleiders.

Lees meer

In het tweede jaar van de opleiding SJD lopen studenten vrijwilligerswerk. Zoekt uw organisatie vrijwilligers voor de sociaaljuridische praktijk? Lees dan verder voor meer informatie en aanmelding van uw vrijwilligerswerk.

Lees meer

De deeltijdopleiding SJD is in nauwe samenwerking met het werkveld onstaan. Dit heeft geleid tot een programma dat aansluit bij de behoefte van het werkveld. Heeft u of een van uw medewerkers interesse in het volgen van de deeltijdopleiding, kijkt u dan voor meer informatie op de pagina's van SJD in deeltijd.

Meer informatie over de opleiding SJD Deeltijd
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 maart 2024