Hogeschool van Amsterdam

Sociaal Juridische Dienstverlening Stagebureau

Elk studiejaar is er bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) ruim aandacht voor de praktijk door middel van stages, onderzoeksopdrachten en het deelnemen aan projecten in het werkveld.

Hier leest u meer over de mogelijkheden voor uw organisatie.

In het derde jaar van de opleiding lopen studenten SJD stage. De stage moet voldoen aan een aantal criteria. Zoekt uw organisatie stagiaires voor de sociaal-juridische praktijk? Kijk dan onder stages voor meer informatie en aanmelding van uw stage.

Lees meer

Het kan zijn dat er binnen uw organisatie een sociaal juridisch probleem is ontstaan door bijvoorbeeld de invoering van nieuwe wetgeving, nieuw beleid of een reorganisatie. Onze studenten willen graag onderzoek doen naar mogelijke oplossingen voor (een deel van) het probleem.

In het vierde jaar van de opleiding werken studenten SJD aan hun afstudeeropdracht. Dit is een onderzoek in opdracht van een organisatie waar studenten gedurende een half jaar ongeveer 756 uur aan werken. Naast een onderzoeksrapport en een presentatie hierover leveren de studenten ook een beroepsproduct af voor hun opdrachtgever.

Lees meer

De opleiding SJD biedt via een cursus deskundigheidsbevordering ondersteuning aan praktijkbegeleiders.

Lees meer

Uw vacatures voor studenten of (bijna) afgestudeerden SJD kunt u via eb-fmr@hva.nl kenbaar maken bij Externe Betrekkingen. Zij zorgen ervoor dat uw vacatures onder de aandacht van studenten en alumni worden gebracht.

Als uw organisatie een vrijwilligersfunctie beschikbaar heeft voor een student SJD dan kunt u dit ook kenbaar maken aan Externe Betrekkingen o.v.v. 'vrijwilligerswerk SJD'.

Lees meer

De deeltijdopleiding SJD is in nauwe samenwerking met het werkveld onstaan. Dit heeft geleid tot een programma dat aansluit bij de behoefte van het werkveld. Heeft u of een van uw medewerkers interesse in het volgen van de deeltijdopleiding, kijkt u dan voor meer informatie op de pagina's van SJD in deeltijd.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 augustus 2020