Deskundigheidsbevordering

Binnen de kaders die de opleiding SJD hanteert ten aanzien van de praktijk en de stages, wil zij via een training deskundigheidsbevordering, ondersteuning bieden aan praktijkbegeleiders van bedrijven en organisaties.

De opleiding SJD wil met deze deskundigheidsbevordering, het begeleiden van stagiaires, op een systematische en methodische wijze aanbieden. Dit heeft als doel dat de praktijkbegeleider de stagiaire in staat stelt het werk binnen de stageorganisatie zo goed mogelijk uit te voeren, in nauwe samenhang met het leerproces van deze toekomstige beroepskracht.

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten en loopt parallel aan de fasering van het stagejaar. In de training wordt met behulp van intercollegiale consultatie, theoretische instructie en praktische werkvormen gericht getraind en aandacht besteed aan:

  • condities voor een geslaagde stageperiode
  • benutten van leerstijlen
  • het geven van feedback
  • het voeren van begeleidingsgesprekken en het toepassen van coaching technieken
  • intervisie
  • omgaan met diversiteit

De training is praktisch en interactief van aard. Elke bijeenkomst wordt gestart met een consultronde in kleine groepen. In elke bijeenkomst staat een thema centraal. De thema’s worden met behulp van oefeningen, rollenspellen, opdrachten en dergelijke gepresenteerd en kort theoretisch onderbouwd.

Cursusdata

Septemberroute 2022-2023
26 oktober 2022, 23 november 2022, 15 februari 2023 en 19 april 2023.

Tijd 14.00 uur – 17.00 uur. Inloop vanaf 13.45 uur.
Locatie

Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, Amsterdam (lokaal volgt)

In verband met de RIVM richtlijnen met betrekking tot Corona kan het zijn dat de training digitaal wordt aangeboden. Dit wordt per trainingsdag bekeken.
Coördinatie Liesbeth Verkuyl (l.verkuyl@hva.nl)
Groepsgrootte 2 groepen van maximaal 12 deelnemers per groep
Voorwaarden voor deelname Stagebegeleiding geven aan SJD-student(en) van de Hogeschool van Amsterdam
Bewijs van deelname Als voldaan is aan een actieve participatie en volledige aanwezigheid, volgt aan het eind van de training en bewijs van deelname.
Kosten Er zijn geen kosten aan deze training verbonden.
Aanmelding

Maximaal 24 deelnemers. Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding. Wanneer in de vorige training ronde plaatsing niet mogelijk was, kunt u voorrang krijgen.

Op dit moment kunt u zich niet meer aanmelden voor de praktijkbegeleiderstraining.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 8 december 2022