Afstudeeropdrachten

Het kan zijn dat er binnen uw organisatie een sociaal juridisch-vraagstuk is ontstaan door bijvoorbeeld de invoering van nieuwe wetgeving, nieuw beleid of een reorganisatie. Onze studenten willen graag onderzoek doen om meer inzicht te bieden in praktijkproblemen en waar mogelijk oplossingen voor het problemen aandragen. In het vierde jaar van de opleiding werken studenten SJD aan hun afstudeeropdracht. Dit is een onderzoek in opdracht van een organisatie waar studenten gedurende vijf maanden 840 uur aan werken.

Binnen de opleiding SJD zijn er twee momenten waarop studenten starten met de afstudeeropdracht, namelijk in september en februari. Gedurende vijf maanden werkt de student aan dit onderzoek. Naast een onderzoeksrapport en een presentatie hierover leveren de studenten ook een beroepsproduct af voor hun opdrachtgever.

 • Analyseonderzoek, waarbij de student een probleem, of mogelijke oplossingen in kaart brengt.
 • Diagnoseonderzoek, waarbij de student op zoek gaat naar mogelijke oorzaken van een probleem.
 • Evaluatieonderzoek, waarbij de student onderzoekt wat de resultaten zijn van een bepaalde aanpak.
 • Participatief actieonderzoek, waarbij de student samen met medewerkers op zoek gaat naar verbetermogelijkheden en die ook met de collega’s uitprobeert.
 • Ontwerponderzoek, waarbij de student op basis van onderzoek een beroepsproduct (een interventie, spreekuur, voorlichting o.i.d.) ontwerpt.
 • Casusonderzoek waarbij de student diepgaand onderzoek doet naar één geval, zodat kennis verzameld wordt voor het verbeteren van processen.

 • Onderzoek voor een woningcorporatie naar de oorzaken van woonoverlast.
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor een effectieve aanpak van woonoverlast, veroorzaakt door bewoners met een psychiatrische, psychische en/of verstandelijk beperking.
 • Onderzoek voor een gemeente naar het functioneren van het buurtteam.
 • Onderzoek voor een schulddienstverlenende organisatie naar de uitval van jongeren in de jongerenschulddienstverlening.
 • Onderzoek voor de politie naar de samenwerking tussen betrokken partijen bij de aanpak van jeugdoverlast.
 • Onderzoek voor een maatschappelijk dienstverlenende organisatie naar de ervaringen met een zelfredzaamheidstraining voor vluchtelingen.
 • Onderzoek voor fuserende gemeenten naar de gezamenlijke invulling van wet- en regelgeving.


In sommige gevallen maakt de student naast het onderzoek een beroepsproduct voor de opdrachtgever. In andere gevallen staat het creëren van een beroepsproduct centraal. Het beroepsproduct is gebaseerd op de onderzoeksresultaten. Bij een beroepsproduct kan worden gedacht aan een implementatieplan, checklist, preventieplan, beleidsnotitie, voorlichtingsplan, instructiefolder, een samenwerkingsconvenant of werkprocedure. Maar ook een andere vorm is mogelijk.

De afstudeeropdracht is geschikt als deze aan de volgende criteria voldoet:

 • Het onderzoek is relevant voor de SJD-beroepspraktijk.
 • Het vraagstuk dat in het onderzoek centraal staat is actueel en is nog niet eerder binnen de organisatie onderzocht.
 • Het vraagstuk kent zowel juridische als sociale en/of methodische aspecten.
 • Het vraagstuk behoeft naast literatuuronderzoek ook veldonderzoek (bv., interviews).
 • Het uitvoeren van de opdracht kost de student ongeveer 5 maanden.

De student krijgt een docent-begeleider binnen de opleiding, die het onderzoeksproces ondersteunt. Daarnaast krijgt de student een docent-beoordelaar binnen de opleiding, die het onderzoeksrapport beoordeelt.
Van u wordt verwacht dat u het uitvoeren van het praktijkdeel van het onderzoek mogelijk maakt. Dit kan van u vragen dat u zorgt voor inzage in de noodzakelijke stukken en dossiers en voor de eerste contacten met medewerkers, ketenpartners en cliënten voor zover dat relevant is voor het onderzoek. Ook verwachten wij van u dat u de onderzoeksopzet bespreekt en goedkeurt, advies geeft over de beoordeling van het beroepsproduct en aanwezig bent bij de presentatie van het eindproduct. De presentatie vindt plaats bij de HvA.

De handleiding bevat informatie voor stagiaires, praktijkbegeleiders en stagedocenten.

Studiejaar 2023-2024
Semester 2 (start februari 2024)

Wilt u een afstudeeropdracht aanbieden, gebruik dan het het digitale aanmeldingsformulier Afstudeeropdracht. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Betrekkingen via het online vragenformulier.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 27 maart 2024