Samenwerkingspartners

Het begeleiden van verpleegkundigen in opleiding is leuk en inspirerend werk! Naast het feit dat de student zich binnen uw organisatie verder ontwikkelt tot beginnend beroepsbeoefenaar, kan het uw organisatie ook nieuwe inzichten en producten opleveren. Stages vormen de rode draad door de opleiding Verpleegkunde, zodat studenten hun kennis en vaardigheden voortdurend en direct kunnen toepassen in de concrete praktijk.

Op deze pagina:

Studenten krijgen in de eerste drie opleidingsjaren een stage in:

  • een verpleegkundige beroepsomgeving met kortdurende zorg en zorgcontacten (ziekenhuis)
  • een stage met langdurige zorg en zorgcontacten (thuiszorg of verpleeghuis)
  • een stage waar specifiek de geestelijke gezondheidszorg centraal staat

De mogelijkheid tot specialisatie, het leggen van een eigen accent in de opleiding, biedt de vierde jaars stage. Studenten kunnen een voorkeur opgeven voor het beroepsveld waarin zij de laatste stage willen lopen. De opleiding spant zich maximaal in dit te realiseren.

Contact

Algemeen email-adres: stage.verpleegkunde@hva.nl

We streven ernaar je email binnen 72 uur te beantwoorden.

Programmacoördinatoren Buitenschools leren (voor beleid rondom stages)

Anne Ausema a.h.ausema@hva.nl

06 21 15 57 20

Aanwezig: ma, di, wo en do
Marlies Eijkmans-Arkesteijn m.e.arkesteijn@hva.nl 06 21 15 51 74
Aanwezig: ma, di en vr
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 22 november 2023