Verpleegkunde Stagebureau

Leren in de verpleegkundige beroepspraktijk is vaak heel motiverend. Het rechtstreekse contact met zorgvragers, verpleegkundigen en tal van andere professionals maakt het écht.

Verdeeld over de stages in de vier leerjaren, loopt iedere student in totaal 65 weken stage, waarin de student vier dagen per week leert in de beroepspraktijk. Dat is een groot deel van de totale opleidingstijd. Samen met al onze partners in het werkveld hopen we dat iedere stage een inspirerende leerervaring zal zijn.

Het werkveld en de hbo-verpleegkunde-opleidingen in Nederland hebben afgesproken dat studenten niet zelf voor een stage zorgen, maar dat de opleiding dit organiseert. HvA-verpleegkundestudenten lopen ieder studiejaar stage. De opleiding biedt variatie in stages, waardoor studenten, in lijn met de landelijke doelstelling van alle hbo-v’s, generiek worden opgeleid met een mogelijkheid tot specialisatie.

Wij hebben een uitgebreid netwerk van buitenschoolse opleidingsplaatsen en zijn altijd op zoek naar nieuwe stageplaatsen. Is uw organisatie op zoek naar een stagiair, dan kunt u contact opnemen met het stagebureau verpleegkunde of een van de Programmacoördinatoren Buitenschools leren van de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 19 oktober 2023