Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Tijdschrift Bewogen Stad

Het tijdschrift over maatschappelijke kwesties in de Amsterdamse regio

Bewogen Stad is een reeks van digitale tijdschriften over maatschappelijke kwesties in de Amsterdamse regio, uitgegeven door het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad. We gaan opiniërend te werk, door met een breder publiek te delen waar we mee bezig zijn en zo bieden we een plek voor verschillende geluiden uit het maatschappelijke debat. Naast artikelen van onderzoekers biedt Bewogen Stad ruimte aan bijdragen van docenten, praktijkpartners en andere betrokkenen.

Editie 13: Erkenning

De alweer dertiende editie van Bewogen Stad gaat over de waarde van erkenning. Je erkend voelen is, naast bijvoorbeeld geborgenheid en aanmoediging, een van de emotionele basisbehoeftes van de mens. Om goed te functioneren en rechtvaardig te zijn, is erkenning onmisbaar. Erkenning van de diversiteit aan identiteiten, uitgangspunten, behoeften, meningen en ervaringen.

Voor professionals die werken aan spannende verdelings- en participatievraagstukken in de stad is het werken met erkenning essentieel. Maar hoe geef je erkenning, en aan wie? Hoe zorg je voor erkenning van minder gehoorde stemmen, soms zelfs van mensen die er (nog) niet zijn, toekomstige bewoners of generaties, of mensen ver weg? Voor deze editie spraken we met professionals, bewoners en studenten die actief bezig zijn met erkenning.

Hoe doen zij dat? Wat leren we daarvan? Lees het hier

Editie 12: De Rechtvaardige Stad

De twaalfde editie van Bewogen Stad is de eerste vanuit ons vernieuwde Centre of Expertise en staat daarom volledig in het teken van de Rechtvaardige Stad.

Rechtvaardigheid is een begrip dat in veel contexten wordt gebruikt. We willen bijvoorbeeld een rechtvaardiger klimaat, een rechtvaardigere woningmarkt en een rechtvaardig beleid op migratie. In het eerste deel van deze uitgave leggen Abdelkader Benali, Max Weghorst, Juliana Goncalves en Roberto Rocco uit wat volgens hen het concept 'rechtvaardigheid' betekent en hoe je dit kunt toepassen op de ruimtelijke omgeving. In het tweede deel laten Ria Braaf-Fränkel, Jaap Draaisma, Robin van Oene, Jiske Castien, Willem van der Voet, Arnt Mein en Marije Poel zien hoe rechtvaardigheid in verschillende praktijken wordt toegepast.

Wij hopen dat deze editie je inspireert voor een betrokken en rechtvaardig 2024. Veel leesplezier!

Editie 11: Het praktische nut van ideeën

De elfde editie van Bewogen Stad staat in het teken van 'Het praktische nut van ideeën' . In interviews en essays onderzoeken we hoe we op de hogeschool meer ruimte kunnen bieden aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën om concrete problemen op een vernieuwende manier te benaderen.

Hogescholen leggen de nadruk op praktijkgericht onderwijs, wat vaak wordt geassocieerd met het bedenken van oplossingen en concrete acties. Maar wij geloven dat de definitie van 'praktisch' breder is dan dat. In deze editie laten de bijdragen op diverse manieren de kracht van ideeën zien. Robert van Putten deelt zijn inzichten als onderzoeker, terwijl Max Huber en Laura Koeter het bekijken vanuit een professioneel perspectief. Stijn Sieckelinck pleit voor de waarde van verrassende ideeën in het hoger onderwijs en in een interview vertelt Justus Sturkenboom meer over de minor 'Denkerslab: filosofie in actie'. Jonathan Broekhuizen belicht vanuit een pedagogisch perspectief waarom het stimuleren van kritisch denken belangrijk is, Eelco van Wijk verkent de begrippen systeem- en leefwereld, en Zinzi Stasse deelt in een interview hoe de Donut Economie haar helpt haar idealen na te streven.

Wij hopen dat deze editie inspireert en nieuwe inzichten biedt. Lees hem hier >

Editie 10: Feministische perspectieven op de stad

De tiende editie van Bewogen Stad staat in het teken van ‘Feministische perspectieven op de stad’. In interviews en essays verkennen we op welke manier feministische ziens- en handelswijzen zich manifesteren in de stad. Merel Pechtold en May East werpen hun blik op stedelijke ontwikkeling en architectuur, terwijl Anna Vos ons waarschuwt om niet te grote sociale ambities te projecteren op de praktijk van ontwerpen. Met Myrthe van Gestel wenden we onze blik naar het gebruik van de openbare ruimte en Reneé Heller pleit voor een feministisch perspectief op de klimaattransitie. We kijken ook naar ons eigen instituut, de HvA, om te zien op welke manier feminisme een rol speelt binnen het onderwijs. Daarin spreken we zowel met bestuursvoorzitter Jopie Nooren, als met de studenten Sela Graaven en Kamily Al-Kahef die elk op hun eigen manier nieuwe feministische perspectieven op de kaart zetten, zowel binnen als buiten de HvA. Kortom, een editie vol van nieuwe ideeën en verrassende perspectieven.

Nieuwsgierig? Lees en bekijk hem hier >

Editie 9: Vrije Ruimte

In de negende editie van Bewogen Stad staat ‘Vrije Ruimte’ en de vraag 'of en hoe er ruimte voor vrijplaatsen in de stad behouden blijft' centraal. Een bijzondere editie, omdat we deze samen met Team Vrije Ruimte van de gemeente Amsterdam hebben gemaakt. Ook bijzonder omdat we, nog meer dan voorheen, een mengeling van teksten, podcasts en video’s gebruiken. Er is niet alleen veel te lezen, maar ook veel te beluisteren en te bekijken in deze editie. Met deze combinatie van vormen nemen we je mee door het heden, verleden en toekomst van vrijplaatsen en vrije ruimte in de stad. Met gesproken en geschreven bijdragen uit de Vrije Ruimte gemeenschap, een interview met oud-bestuurder Maarten van Poelgeest, een blik op de onlangs in Amsterdam gehouden conferentie Envisioning Free Space proberen we zo niet alleen de wereld en waarde van de vrijplaatsen en vrije ruimte te ontsluiten voor een breed publiek, maar ook te belichten wat de spanningsvelden en dilemma’s zijn waarmee vrijplaatsen overheden zich geconfronteerd zien.

Nieuwsgierig? Lees en bekijk hem hier >

Editie 8: Strijd om de Ruimte

In deze achtste editie van Bewogen Stad gaat het over de Strijd om de Ruimte in Amsterdam. Voor wie is er nog ruimte in de stad, wie worden er uitgesloten, welke mechanismen spelen daarbij een cruciale rol en wat is de invloed van beleid?

Daarbij focussen we op drie thema’s: vrije ruimte, toerisme en de mate waarin Amsterdam is getransformeerd van emancipatiemachine tot sorteermachine. Ook spraken we met Wouter Pocornie over de dekolonisatie van gebiedsontwikkeling. Een volle en bovenal urgente editie.

Nieuwsgierig? Lees en bekijk hem hier>

Editie 7: De Stad als Professie

In deze zevende editie van Bewogen Stad staat de ‘urban professional’ centraal. We combineren videofragmenten uit onze eerder dit jaar gehouden talkshow ‘De Stad als Professie’ met verdiepende artikelen rondom drie thema’s. Er is deze editie dus zowel veel te beluisteren als te lezen.

We vragen we ons af wat een stedelijke professional nu eigenlijk is, waar stedelijke professionals hun morele kompas aan kunnen ontlenen en hoe verschillende professies zich tot elkaar kunnen verhouden.

Nieuwsgierig? Lees en bekijk hem hier >

Editie 6: Vooruitgang door Frictie

Vooruitgang door Frictie is de zesde editie van het tijdschrift Bewogen Stad. In dit nummer verkennen we vanuit verschillende projecten het productieve karakter van tegenstrijdigheden en conflicten. De auteurs schenken dit keer speciale aandacht aan de rol van conflicten bij complexe samenwerkingen, bij experimentele vormen van bestuur en rondom het leren en het borgen van kennis.

In deze special reflecteren we op de keerzijde van de op rationaliteit, overleg en consensus georiënteerde aanpakken, aan de hand van de hypothese dat hierbij vaak te weinig aandacht is voor bestaande belangen, macht en strijd. Het gevolg is dat er soms enige vorm van innovatie plaatsvindt, maar ook dat het effect daarvan gering is. Patronen, factoren en actoren die de huidige situatie in stand houden zijn vaak onvoldoende onderdeel van de vernieuwing.

Lees hem hier >

Editie 5: De staat van de verzorgingsstad

Op landelijk niveau heeft het debat over het toegenomen repressieve karakter van de hedendaagse verzorgingsstaat recent, vooral naar aanleiding van de toeslagenaffaire, enorme vaart gekregen. In deze editie maken we daarom de balans op van de stedelijke verzorgingsstaat.

Zien we op het stedelijk niveau ook een toename van repressie ten koste van verzorging, of gaan ‘care’ en ‘control’ gelijk op? Wat betekent dit voor het werk van ‘street level bureaucrats’? En hoe bereiden we in het onderwijs de sociaal werkers van de toekomst voor op een kritische houding ten aanzien van welzijnsarrangementen?

Lees hem hier >

Editie 4: De dienstbare hogeschool?

De samenwerking tussen de hogeschool en haar partners biedt enerzijds vele kansen om op innovatieve, experimentele en hands-on wijze complexe maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken. Aan de andere kant roept het ook vragen op hoe kennisinstellingen zich tot opdrachtgevers en in bredere zin tot de stad moeten of kunnen verhouden.

Met essays, interviews, een heuse woordzoeker en onze tweede podcast verkennen we in Bewogen Stad hoe die verbinding beter is vorm te geven, door er kritisch, en met humor op te reflecteren.

Lees hem hier >

Editie 3: Leren in crisistijd

Op 16 maart vorig jaar maakten we met z’n allen de noodzakelijke transitie naar thuiswerken. Op deze dag ‘vieren’ wij met jullie het eerste en hopelijk laatste jubileum van de corona-crisis. In dit jaar hebben wij maar ook de wereld om ons heen ontzettend veel geleerd. Daarom wijden wij deze derde editie van Bewogen Stad aan Leren in crisistijd.

Onder het motto ‘never waste a good crisis’ waren er vanaf de start van de eerste lockdown al snel geluiden te horen dat de crisis een aanleiding was om dingen anders te gaan doen. Overheden, het maatschappelijk middenveld, ondernemers en bewoners werden genoodzaakt hun koersen aan te passen en hun weg te vinden in de tijdelijke nieuwe realiteit. Maar in hoeverre is dit ook gebeurd?

Lees hem hier >

Editie 2: Klimaatverandering

Er leven rondom klimaatverandering zoveel verschillende visies wat is waar, onwaar, goed of niet goed dat er van één probleem zelden sprake is. De manieren waarop het klimaatprobleem wordt uitgelegd en begrepen resulteren vaak in verschillende oplossingen. Wat zijn de opbrengsten en beperkingen van hoeveelheid aan visies en probleemdefinities? En hoe krijgen deze vorm in stedelijke projecten rondom klimaatproblematiek?

In het bijzonder richten we ons op de vele verschillende manieren waarop het klimaatprobleem wordt begrepen en uitgelegd, en wat voor consequenties al die naast elkaar bestaande visies hebben in de praktische uitvoering van duurzaamheidsprojecten. Er komt dan ook een variëteit aan actoren voorbij, van actieve bewoners, woningcorporaties, bedrijven, gemeente, HvA docenten en onderzoekers

Wat zijn de opbrengsten en beperkingen van deze verschillende benaderingen, en hoe krijgen deze vorm in stedelijke projecten rondom klimaatproblematiek? Met een variëteit aan spelers, van actieve bewoners, woningcorporaties, bedrijven, gemeente, tot HvA docenten en onderzoekers proberen we daar licht op te werpen.

Lees hem hier >

Editie 1: Sociale ongelijkheid

In de eerste editie pakken we meteen één van de meest urgente vraagstukken aan: maatschappelijke initiatieven die het verkleinen van sociale ongelijkheid in de stad nastreven.

We gaan o.a. in gesprek met Duco Stuurman, directeur domein Sociaal bij gemeente Amsterdam over ongelijk investeren om sociale ongelijkheid te lijf te gaan. Een interview met Machia(velli), deelnemer aan het project Toekomstplannen Jongeren over loskomen van hulpverlening. Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werken sluit af met recepten tegen sociale ongelijkheid.

Lees hem hier >

Nieuwsgierig?

Abonneer je op Bewogen Stad. Op die manier mis je nooit een editie en ontvang je het volgende tijdschrift direct in je mailbox.

Gepubliceerd door  Rechtvaardige Stad 17 april 2024