Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Team

In het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad (CoERS) werken we iedere dag aan het realiseren van een Stad voor Iedereen. Onze officiële standplaats is het Wibauthuis in Amsterdam, maar het liefst werken we ergens in de stad. Hier stellen we onszelf voor vanaf een voor ieder teamlid betekenisvolle plek.

Marije Poel op het Javaplein

Marije Poel op het Javaplein

Marije Poel - Programmamanager

Vroeger gingen mensen hier naar het badhuis, omdat je zelf nog geen douche of bad had. Onpraktisch, tijdrovend en relatief misschien onhygiënisch, maar tegelijkertijd efficiënt en een plek van samenkomen. Ik vind het fijn dat we, na een best individuele tijd waarin je zelf iets van het leven moest maken, weer meer ruimte willen creëren voor het samen iets van het leven en je stad maken. Maar welke ruimte maken we voor badhuizen, bibliotheken, buurthuizen, openbaar en deelvervoer, energie- en woningcorporaties? En hoe? Wie mag daarover meebeslissen, heeft een stem, van wie is de stad? Wat doen we met alle verhalen en ervaringen en kennis die er al is op een plek, en combineren we dat met alle nieuwe kennis, nieuwe ervaringen en nieuwe bewoners en ondernemers?

Als programmamanager zorg ik ervoor dat we met onze enorme bundel aan kennis en kunde bij de Hogeschool van Amsterdam en met mijn eigen nieuwsgierigheid samen deze grote vragen beantwoorden. Ik geef richting aan het team en het netwerk dat een Centre of Expertise is, door me te richten op de innovatie-vragen van morgen en onze gewenste impact. Ik doe dat met mensen in de buurt, in de regio Amsterdam en op nationaal en internationaal niveau. Zo zorg ik ervoor dat we de buitenboordmotor zijn van de HvA als het gaat om een meer rechtvaardige stad.

Neem contact op met Marije via m.h.poel@hva.nl of 0611057157.

Bob Knoester op de Dappermarkt

Bob Knoester op de Dappermarkt

Bob Knoester - Programma ontwikkelaar

Ik houd van de Dappermarkt. Het bruist, je vindt er betaalbare groente en alle soorten mensen. Ik had graag een huis in de buurt gekocht, maar daarvoor ben ik te laat. Wonen, maar ook energie en boodschappen worden duurder en de kloof in de stad groeit. Ik wil uitzoeken hoe dat komt en wat we eraan kunnen doen.

Rechtvaardigheid is niet vanzelfsprekend bij de ontwikkeling van een stad, wat pijnlijk duidelijk wordt als je steden als Mexico City, New York of Hong Kong bezoekt. Maar ook dichterbij huis, zoals in Amsterdam, staat rechtvaardigheid onder druk nu het leven in de stad voor veel mensen onbetaalbaar wordt. Daarbij kom ik graag op voor belangen die het onderspit delven.

Ik ben sociaal geograaf en heb de afgelopen tien jaar vanuit creatieve adviesbureaus aan allerlei vraagstukken gewerkt. In de basis ging dat vaak over hoe bewoners en de gemeente samen de stad maken. Noem het participatie, sociale innovatie of democratisering.

Neem contact op met Bob via b.knoester@hva.nl of 0649319889.

Carin Rustema in internationaal cultureel centrum De Appel

Carin Rustema in internationaal cultureel centrum De Appel

Carin Rustema - Programma ontwikkelaar

Ik zit binnen bij internationaal cultureel centrum De Appel, Nieuw West. Internationale kunstenaars, bezoekers en bewoners van de broedplaats Lely zoeken op deze plek naar verdieping. In de culturele sector in de stad worden kritische en essentiële vragen van deze tijd gesteld, en vaak gaat het over rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld over klimaatonrechtvaardigheid, migratie en uitsluiting, ons koloniale heden en verleden en identiteit. Rechtvaardigheid is voor mij allereerst: jezelf mogen zijn. Dat klinkt als een open deur, maar nog steeds worden mensen uitgesloten of gestigmatiseerd op basis van hun culturele identiteit, religie, seksuele geaardheid of politieke voorkeur. Dat baart mij zorgen. Ik heb zelf 20 jaar buiten Europa gewoond en kijk met een internationale, vaak niet-Westerse lens naar rechtvaardigheid. Volgens mij staan we in onze stad niet los van wat er in de wereld gebeurt. Denk alleen al aan klimaatverandering en migratie. Een flinke groep bewoners van de stad heeft familie of vrienden buiten Nederland wonen. Waar vinden we elkaar in ons dagelijks leven, als we enerzijds van elkaar verschillen maar ook veel hebben wat ons verbindt? Hoe leren we elkaars rechtvaardigheidslens te begrijpen? Als we willen voorkomen dat onze stad verder polariseert, dan zijn persoonlijke ontmoetingen en naar elkaars verhalen luisteren bijna een randvoorwaarde.

Als programma ontwikkelaar zoek ik naar mogelijkheden om (internationaal) onderwijs en onderzoek aan te laten sluiten bij de vragen van mensen en organisaties in de stad. Ik heb Communicatiewetenschap en Bedrijfskunde gestudeerd. Vorig jaar volgde ik de opleiding Beleidskunde in tijden van transitie. Ik hou van onderzoeken en samen leren, in binnen- en buitenland. Arts-based, reflexieve en etnografische onderzoeksmethoden vind ik interessant omdat ze verdieping geven.

Neem contact op met Carin via c.j.e.rustema@hva.nl of 0640216322.

Marthe Singelenberg op het Oudekerksplein

Marthe Singelenberg op het Oudekerksplein

Marthe Singelenberg - Programma ontwikkelaar

Ik sta hier op het Oudekerksplein op de Wallen van Amsterdam. Sinds ik in deze buurt ben komen wonen is er ontzettend veel veranderd: het toerisme is enorm toegenomen, er zijn een aantal ramen en coffeeshops gesloten en koffietentjes en kledingwinkels bijgekomen. Voor mijn masterscriptie deed ik al onderzoek naar Red Light Gentrification in Londen en Amsterdam, en voor mijn onderzoek naar de rechtvaardige stad is deze buurt opnieuw een interessante plek. De gemeente wil de overlast van toerisme onder andere oplossen door de raamprostitutie te verplaatsen naar een erotisch centrum in een wijk buiten het centrum en een groot deel van de werkplekken op te heffen. Ik vraag me af of dat de meest rechtvaardige oplossing is. Vanuit het kader van rechtvaardigheid wat we bij CoERS aan het ontwikkelen zijn, ga ik kijken hoe je een rechtvaardig proces inricht als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt.

Ik heb Culturele Antropologie en Urban Studies gestudeerd aan de UvA en volgde een minor Urban Design aan de UCL Bartlett in Londen. Ik heb veel ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals etnografisch veldwerk en interviewen. Thema’s waar ik veel van weet zijn stedelijke ontwikkeling, feminisme, ruimtelijke rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid. Ik heb een groot netwerk in de stad Amsterdam en verbind graag mensen die in het veld werken aan rechtvaardigheid met mensen die op beleidsniveau werken aan de stad. Ik heb veel ervaring met het maken van publieksprogramma’s en het opzetten van samenwerkingen.

Neem contact op met Marthe via m.singelenberg@hva.nl of 0612344464.

Julie Ferguson in Hortus Botanicus

Julie Ferguson in Hortus Botanicus

Julie Ferguson - Wetenschappelijk Directeur

Rechtvaardigheid wordt meestal geassocieerd met mensen, en minder met de natuurlijke en stedelijke omgeving. Toch is die omgeving een essentiële stakeholder in allerlei vragen rondom rechtvaardigheid, die echter vaak niet wordt gehoord – denk aan de stad en haar eigen dynamiek, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, belang van biodiversiteit, etc. Hier wil ik graag aandacht voor vragen en de Hortus Botanicus in Amsterdam is daarvoor een prachtige en passende locatie, waarbij natuur en stedelijke omgeving (planten, de kas, midden in de stad) bij elkaar komen. Hierin zie je ook een metafoor voor de manier waarop we vanuit CoERS willen samenwerken, als ecosysteem in symbiose met onze omgeving.

Mijn onderzoeksfocus is netwerksamenwerking en netwerk-governance, in de context van sociale innovaties. Kernthema’s daarin zijn inclusie en duurzaamheid (biodiversiteit en circulaire economie). Dit uit zich in vragen zoals: wie wordt wel of niet betrokken in besluitvorming? Wat doet dat met kennisontwikkeling en leerprocessen? Wie ondervinden de lusten en de lasten van onze keuzes? En hoe organiseren we samenwerking tussen verschillende belanghebbenden zodanig dat we bijdragen aan een rechtvaardige stad? Ik zie er naar uit om dit soort vragen te beantwoorden door praktijkonderzoek met en voor onze partners in de stad.

Neem contact op met Julie via j.e.ferguson@hva.nl of 0628530103.

Lex Veldboer bij de opgeheven tramhalte op de Ceintuurbaan

Lex Veldboer bij de opgeheven tramhalte op de Ceintuurbaan

Lex Veldboer - Wetenschappelijk Directeur

De verdeling en de kwaliteit van maatschappelijke voorzieningen in de stad zijn voor mij belangrijke vraagstukken. Als mensen een oneerlijke verdeling van voorzieningen ervaren heeft dat grote impact op hun rechtvaardigheidsgevoel. We zien dat bijvoorbeeld bij de verdeling van woningen, maar ook bij de verdeling van collectieve basisvoorzieningen zoals bibliotheken, buurthuizen en het openbaar vervoer.

In Amsterdam worden regelmatig bushaltes en tramhaltes opgeheven omwille van de efficiency. Een paar jaar geleden verdween in mijn vorige woonbuurt de tramhalte op de kop van de Ceintuurbaan vlak bij het Amstelhuis. Voor veel buurtbewoners, in het bijzonder ook ouderen die niet goed ter been zijn, is dit een groot gemis. Als we willen voorkomen dat mensen afhaken dan zullen we in de stad veel scherper moeten worden op een zo eerlijk mogelijke verdeling van voorzieningen.

Neem contact op met Lex via a.p.m.veldboer@hva.nl of 0621157589.

Marieke Diesveld bij De Ceuvel

Marieke Diesveld bij De Ceuvel

Marieke Diesveld - Projectondersteuner

De Ceuvel is een duurzame broedplaats voor creatieve en sociale ondernemers op een voormalige scheepswerf in Amsterdam-Noord. Het is een bruisende gemeenschap van ondernemers en kunstenaars met een groen hart, die eigenhandig hebben meegebouwd aan hun werkplekken in Amsterdams eerste circulaire kantoorpark. Speciale planten zullen de grond reinigen, zodat de plek schoner wordt achtergelaten dan deze werd aangetroffen.

De Ceuvel wil een boegbeeld zijn voor de maatschappelijke transitie naar een hedendaagse circulaire levenswijze. Ik voel mij verbonden met de missie en visie van de Ceuvel omdat zij proberen bij te dragen aan klimaatrechtvaardigheid; een thema dat mij na aan het hart ligt. Ik werk als projectondersteuner bij CoERS en help het team achter de schermen met administratief- en regelwerk rondom de programmalijnen.

Neem contact op met Marieke via m.diesveld@hva.nl .

Eline van Dillen in Betondorp

Eline van Dillen in Betondorp

Eline van Dillen - Communicatieadviseur

Ik sta hier op de Brink, het centrale plein in Betondorp. Tot vier jaar geleden woonde ik hier om de hoek: in een hoekhuisje met uitzicht op groen….en de ring. Mijn dochter was klein en ik wandelde eindeloos met haar door de wijk. Ondanks het geringe oppervlak heeft Betondorp zoveel verrassende hofjes en doorgangen, zoveel interessante gebouwen én mensen. Het is echt uniek. Tegelijkertijd kent het haar eigen stadse problemen. Armoede is op plekken voelbaar, niet alleen in materiele zin, maar ook sociaal. En het verdwijnen van de laatste buurtsuper was voor veel buurtbewoners een schok. We hebben ook meegemaakt hoe dit plein werd heringericht. Het is een ontmoetingsplek geworden waar – hopelijk - jong en oud samenkomen. Een ingreep in een wijk die echt goed is uitgepakt, vind ik. Maar ongetwijfeld zullen anderen dat anders beleven.

En dat motiveert me om mee te werken aan een rechtvaardige(re) stad. Perspectieven op wat een stad leefbaar, prettig en rechtvaardig maakt, verschillen. En dat vraagt om aandacht voor ieders stem, belangen en behoeften. Hoe breng je dat samen? In het Centre of Expertise werk ik als communicatieadviseur. Ik help mee aan de zichtbaarheid, het begrip en gebruik van de kennis die we hebben en de resultaten die we ontwikkelen.

Neem contact op met Eline via e.van.dillen@hva.nl of 0618938334.

Saskia Vos in het Oosterpark

Saskia Vos in het Oosterpark

Saskia Vos - Communicatiemedewerker

Deze speeltuin in het Oosterpark is één van de favorieten van mijn kinderen. Dat we zeker een half uur moeten fietsen vergroot juist de pret, want er is onderweg veel te zien. Door hun kinderogen ziet de stad er toch net anders uit dan door de mijne. Zij genieten van de verschillende voertuigen; ik zie de overvolle straten. Zij wijzen naar vliegtuigen die laag overvliegen; ik denk aan de impact op het klimaat en hun toekomst. Zij verwonderen zich over schreeuwende, bellende en (vaak) vloekende mensen; ik zie tolerantie steeds verder verdwijnen.

Dat klinkt allemaal wat weemoedig, maar zo voel ik me niet. Ik hou namelijk van onze stad. De mensen, de kleuren, de geuren, de mogelijkheden en hier en daar dat sprankje hoop. Er zijn zo veel mensen die (willen) werken aan een stad voor iedereen, en dat zie ik ook. Hopelijk kunnen we daar met CoERS een steentje aan bijdragen. Als communicatiemedewerker maak ik het werk dat we doen zichtbaar en zorg ik dat de mensen die dat willen ons kunnen vinden. Samen komen we namelijk verder dan alleen.

Neem contact op met Saskia via s.t.vos@hva.nl of 0642600292.

Foto's door Rosa Koetsenruijter van Studio Roko (https://www.studio-roko.com/ )

Gepubliceerd door  Rechtvaardige Stad 4 december 2023