Idolaad

Met de groei van elektrisch rijden ontstaat de vraag naar een goede laadinfrastructuur. Onderzoeksteam IDO-laad (Intelligente Data-gedreven Optimalisatie laadinfrastructuur) analyseert het laadgedrag.

Meer elektrische auto's en minder conventionele auto's in Amsterdam: dat draagt bij aan een betere luchtkwaliteit. Met de groei van elektrisch rijden, neemt ook de vraag naar voldoende laadinfrastructuur toe. Hoeveel laadpalen moeten er komen, wanneer en wat is de beste plek? Het project IDO-laad analyseert het 'laadgedrag'. De onderzoeksresultaten helpen de gemeente elektrisch vervoer in de stad aantrekkelijk te maken en te laten groeien.

ONDERZOEKSTEAM IDO-LAAD

(INTELLIGENTE DATA-GEDREVEN OPTIMALISATIE LAADINFRASTRUCTUUR)

Lector Robert van den Hoed (midden) geeft bij het project IDO-laad leiding aan een onderzoeksgroep van onder meer (docent-)onderzoekers, promovendi en student-assistenten. Het onderzoeksteam van de HvA werkt hierbij samen met de Universiteit van Amsterdam en ElaadNL.

De onderzoeksgroep bestaat onder meer uit: v.l.n.r. (bovenste rij): Rick Wolbertus (promovendus), Nico van der Bruggen (functioneel beheerder), Peter Odenhoven (docent-onderzoeker), Jurjen Helmus (docent-onderzoeker), Wessel van den Horst (stagiair)
(onderste rij): Ilse Vogel (databeheerder), Robert van den Hoed (lector), Mette Wiezer (student-assistent) Simone Maase (projectleider), Marwan el Morabet (student-assistent), Ricardo Huisman (stagiair) en Pieter Moesman (student-assistent).

LAADGEDRAG

IDO-laad onderzoekt het 'laadgedrag': waar, wanneer en hoe lang gebruiken mensen de laadpalen.

  • Waar is behoefte aan laadpalen en welk type laadpaal moet er komen?
  • Wanneer willen mensen hun auto opladen? Wat gebeurt er als het heel druk is, of juist heel rustig bij de laadpalen? En hoe kan de vraag én het aanbod van energie op elkaar afgestemd worden?
  • Hoe lang duurt een laadsessie en wanneer is dat een probleem, bijvoorbeeld omdat anderen ook willen laden?

Met de uitkomsten van dit onderzoek helpt IDO-laad beleidsmakers met het monitoren van het gebruik van de laadinfrastructuur en het bepalen van nieuw beleid. Ze krijgen een beeld van het gebruik van de laadpalen; informatie die belangrijk is voor het bepalen van nieuw beleid.

MEER INFORMATIE

'GOING ELECTRIC IN AMSTERDAM'

There are more and more electric cars on the streets of Amsterdam, which contributes to better air quality. The rise of electric transport means an increasing demand for charging stations. How many are required and where should they be placed?

Professor Robert (centre) and the IDO-laad project team (Intelligent Data driven Optimization of Charging Infrastructure) analysed the 'charging behaviour' among drivers of electric vehicles. The municipality is using this information to determine the location of new charging stations.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 20 september 2021