Studome

Het is moeilijk voor studenten om een betaalbare woning te vinden. Dat komt door de hoge huurprijs en het geringe aanbod. Betaalbare woningen liggen op ongezellige locaties en vaak met meer dan 30 minuten reistijd van het centrum. Daar hebben Maud, Faouzia, Noah en Reinoud zelf ook last van tijdens hun studie.

Zij vinden dat studenten zich tijdens de studietijd horen te ontwikkelen en te ontplooien tot wie ze later willen zijn. En juist dat kunnen de studenten op dit moment niet. Door juist langer thuis te moeten wonen, lopen de spanningen in huis hoog op. Deze vier CE-studenten zijn daarom Studome begonnen, van studenten voor studenten!

De oplossing

Iedereen een geschikte plek bieden. Op school of thuis bij je ouders studeren, werkt voor veel studenten niet. Het overgrote deel wenst zichzelf te ontplooien en zijn eigen leven te (leren) leven. Daarom kiezen jaarlijks ruim 26.000 studenten ervoor om op kamers te gaan. Vaak is de keuze makkelijker gemaakt dan dat een daadwerkelijke plek is gevonden. De vraag die de studenten daarom stellen is “Waarom denken gemeenten rond de studentensteden niet mee aan een oplossing?”

Natuur, sport en woningen combineren, dat is het plan van Maud, Faouzia, Noah en Reinoud. Park21 is een plek speciaal voor studenten en dient tegelijkertijd mensen in de omgeving te trekken om te wandelen, de hond uit te laten of te ontspannen met vrienden en familie. Voor studenten staat centraal dat eenieder zijn eigen plek moet hebben. Daarom wordt er gebruik gemaakt van Tiny Houses die alle denkbare duurzame innovaties bezitten. Bijvoorbeeld om eigen energie op te wekken en te gebruiken. Dit is goed voor de portemonnee van de student, die al wordt geconfronteerd met stijgende prijzen op allerlei gebieden, en is tevens van belang voor toekomstige generaties.

Studome heeft al 1000 inschrijvingen van medestudenten ontvangen. Deze studenten steunen de plannen en hebben het eerste recht om mogelijk wat te huren in de toekomst.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 25 januari 2022