Samen zorgen wij voor onze ouderen

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en zorgorganisatie Amstelring zijn op 19 mei een samenwerking aangegaan met als doel: het vergroten van het aantal vrijwilligers in de ouderenzorg. Deze gezamenlijke inspanning komt voort uit de gedeelde wens om het belang van vrijwilligerswerk in de sector te benadrukken. 

Initiatief


Het initiatief, tot stand gekomen na uitvoerige besprekingen tussen studenten van de HvA en Amstelring, richt zich op het aantrekken van meer vrijwilligers om zo de sociale interactie en het welzijn van ouderen te bevorderen. Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend maatschappelijk probleem, veroorzaakt door factoren zoals verlies van dierbaren, beperkte mobiliteit en een verminderd sociaal netwerk. Het gebrek aan sociale interactie kan leiden tot eenzaamheid en een negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van ouderen. In deze context kan de betrokkenheid van vrijwilligers in de ouderenzorg een aanzienlijke positieve impact hebben. De samenwerking tussen de HvA en Amstelring heeft als doel ouderen te ondersteunen bij dagelijkse activiteiten en persoonlijke aandacht te bieden, om zo gevoelens van eenzaamheid te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.


Campagne


Als eerste stap in deze nieuwe samenwerking hebben studenten van de HvA en medewerkers van Amstelring een bijzondere campagne gelanceerd. Ze hebben een speciale dag georganiseerd voor de bewoners van verzorgingstehuis De Klinker in Amsterdam. Tijdens deze dag werd een zanger uitgenodigd om de ouderen te vermaken en de sfeer te verhogen. Daarnaast gingen de studenten persoonlijk in gesprek met de bewoners, waarbij ze luisterden naar hun verhalen en ervaringen.
Deze campagne heeft tot doel bewustwording te creëren en meer mensen te inspireren om vrijwilligerswerk te doen in de ouderenzorg. Door de ouderen in verzorgingshuis De Klinker een mooie dag te bezorgen, wordt het belang van menselijke interactie en betrokkenheid benadrukt. De HvA en Amstelring hopen dat deze inspirerende actie anderen zal aanmoedigen om zich bij hun inspanningen aan te sluiten en samen te werken aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen.


Resultaat


De samenwerking tussen de HvA en Amstelring is een veelbelovende stap in het aanpakken van het maatschappelijke probleem van eenzaamheid onder ouderen. Met een bereik van omme nabij 250.000 man hebben de HvA en Amstelring door de krachten te bundelen, meer vrijwilligers weten te betrekken in de ouderenzorg, wat een positieve verandering teweeggebracht in het leven van ouderen en de waarde van vrijwilligerswerk in de samenleving erkent.


Voor meer informatie en om betrokken te raken bij dit waardevolle initiatief, kunt u de website bezoeken. Benieuwd naar beelden van het evenement zelf? Bekijk het hier!

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 15 juni 2023