SA Not Okay

Een Campagne tegen Vrouwenfemicide in Nederland

In Nederland wordt het urgente probleem van vrouwenfemicide onder de aandacht gebracht door verontrustende statistieken. In 2023 werden bijna 50 vrouwen slachtoffer van femicide, een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast ervaart één op de drie Nederlandse vrouwen in haar leven fysiek of seksueel geweld. Deze cijfers benadrukken de noodzaak om actie te ondernemen tegen geweld gericht op vrouwen.

De "SA Not Okay" campagne, gelanceerd als reactie op deze crisis, omvatte diverse digitale initiatieven om bewustzijn te creëren over dit ernstige probleem.

Op Instagram hebben we indringende posts gedeeld die de harde realiteit van geweld tegen vrouwen in beeld brachten. Deze posts omvatten persoonlijke verhalen, statistieken en informatie over ondersteunende diensten, gericht op het informeren en mobiliseren van onze volgers.

De kern van onze campagne waren de podcasts op Spotify. Deze podcasts kenmerkten zich door de persoonlijke verhalen van de hosts en gesprekken met spraakmakende gasten, waaronder TikTok ster Kimberly Asante. Deze diepgaande dialogen boden niet alleen inzicht in de complexiteit van het probleem, maar boden ook een platform voor empowerment en solidariteit.

Een ander belangrijk aspect van de campagne waren de educatieve filmpjes van Ilonka Elemont, zevenvoudig wereldkampioen kick-bockser, waarin zelfverdedigingstechnieken werden gedemonstreerd. Deze video's boden praktische tips voor zelfbescherming en benadrukten het belang van zelfredzaamheid voor vrouwen.

"SA Not Okay" streeft naar een samenleving waar vrouwen veilig zijn. Door het vergroten van bewustzijn en het bieden van handvatten, hopen we een significante bijdrage te leveren aan het beëindigen van vrouwenfemicide in Nederland. Onze campagne is een stap in de richting van een veiliger toekomst voor alle vrouwen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 februari 2024