Gratis menstruatieproducten in Amstelveen

Een revolutionaire stap in sport

In een samenwerking hebben Juliëtte Beentjes, Xavier Millenaar, Leonoor Coot, Mike Chan, Anouk van Dijk en Dion Bonke, ondersteund door Herbox en AmstelveenSport, een belangrijke stap gezet in het toegankelijk maken van menstruatieproducten in de sport. Met de lancering van gratis menstruatieproducten in het Amstelveense zwembad (Zwembad de Meerkamp), bieden zij vrouwen de kans om zonder belemmeringen deel te nemen aan sportactiviteiten. Deze ontwikkeling, die op 27 november door Hart van Nederland in de schijnwerpers wordt gezet, benadrukt een vooruitgang in het toegankelijker maken van sport voor vrouwen.

Achtergrond en aanleiding

De noodzaak van dit project werd benadrukt door de ervaringen van vele sportende vrouwen, die vaak hinder ondervinden van menstruatie tijdens het sporten. Dit initiatief, geleid door een toegewijd team van studenten (Juliëtte Beentjes, Xavier Millenaar, Leonoor Coot, Mike Chan, Anouk van Dijk en Dion Bonke) van de Hogeschool van Amsterdam en sportliefhebbers, streven ernaar de barrières te doorbreken die vrouwen ervaren. Het idee ontstond uit de wens om een inclusievere sportomgeving te creëren, waarin menstruatie geen belemmering vormt voor deelname. Dit idee is ontstaan door het vak “De Maatschappij Dat Ben Jij” samen met de docent Alexis van Dam.

De uitvoering en samenwerking

Het project werd werkelijkheid door een samenwerking met Herbox, een leverancier van menstruatieproducten/boxen, en AmstelveenSport. Samen hebben zij de 'menstruatie box' ingeleid en geïnstalleerd in het zwembad van Amstelveen. Deze box, toegankelijk en discreet geplaatst, voorziet in essentiële producten zoals tampons en maandverband, gratis beschikbaar voor alle bezoeksters.

Resultaten en bereik

Sinds de lancering is het enthousiasme en de dankbaarheid van de sportgemeenschap overweldigend. Vele vrouwelijke atleten hebben hun waardering uitgesproken voor deze stap. Het initiatief heeft niet alleen de fysieke toegankelijkheid van sport verbeterd, maar ook bijgedragen aan het doorbreken van het taboe rond menstruatie in de sportwereld. Hart van Nederland heeft een item gemaakt over het initiatief en resultaat van de lancering, hiermee zijn 450.000 mensen bereikt.

Toekomstvisie en call to action

Dit project is slechts het begin. De studenten van de HvA hopen met de positieve ontvangst van dit initiatief andere sportfaciliteiten te inspireren om vergelijkbare stappen te

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 4 juli 2024