PRAAT

Depressie onder jongeren bespreekbaar maken

Depressie komt steeds vaker voor bij jongeren. HvA-studenten Sanne, Sandra, Wouter en Frank maakten een video waarin onderscheid wordt gemaakt tussen iemand met en zonder depressie. De onderliggende boodschap is dat er soms voor de buitenwereld weinig onderscheid lijkt te zijn en depressies dus niet altijd makkelijk zichtbaar zijn waardoor het des te belangrijker is om over dit onderwerp te praten met mensen in je omgeving.

Een depressie is een stemmingsstoornis. Om van een depressieve stoornis te kunnen spreken, moeten verschillende symptomen zoals rusteloosheid, somberheid, concentratieproblemen, verminderde eetlust en een verminderd gevoel van eigenwaarde gedurende minstens twee weken voorkomen.

De HvA-studenten besloten dit maatschappelijke thema aan te pakken door een video op TikTok te maken en deze zoveel mogelijk te verspreiden. Het verspreiden is gedaan door influencers op te roepen de video te delen en de video op websites van scholen te plaatsen. Met de campagne titel PRAAT roepen de studenten mensen op om het onderwerp bespreekbaar te maken en zo te helpen om depressies te voorkomen bij vrienden, familie, collega’s of andere mensen in hun omgeving.

Dat de video via TikTok bij de jonge doelgroep aankwam, werd duidelijk nadat een aantal jongeren onder de video reageerden dat ze zelf depressief zijn. Dan komt het pas echt dichtbij. Deze mensen werden ervan op de hoogte gebracht dat ze met depressieve klachten altijd terecht kunnen bij de huisarts. In gesprek met GGZ InGeest en Arkin werd door de HvA-studenten ontdekt dat mensen met depressieve klachten terecht kunnen bij hun huisarts die ze vervolgens zou kunnen doorverwijzen naar instanties zoals GGZ InGeest of Arkin.

Vergeet niet te blijven praten met de mensen om je heen en de video te bekijken op TikTok via de link:

19 juli 2022