Over de streep 2022

Wisten jullie dat door de pandemie veel meer jongeren worstelen met een negatief zelfbeeld en eenzaamheid?  Dankzij het vak “Maatschappij Ben Jij” konden 4 studenten van de opleiding Commerciële Economie met de specialiteit Global Marketing & Sales een campagne uitvoeren om dit probleem te verhelpen. 

De 4 HvA studenten hebben op 10 november aan een Amsterdamse middelbare school (studenten uit de 1ste klas t/m 3e klas van niveau havo en VWO) een les begeleidt met het hulpmiddel ‘over de streep’. Het middagprogramma op de middelbare school had verschillende onderdelen met als doel de toename van negatief zelfbeeld en eenzaamheid te verminderen.


Op initiatief van de Hogeschool van Amsterdam en het vak van ‘Maatschappij Ben Jij”, is een campagne en programma gemaakt om meer handvatten te creëren. De Campagne ging over de toename van het negatief zelfbeeld en eenzaamheid onder de jongeren. Tijdens de workshop van 10 november hadden de HvA studenten onderzoek gedaan naar de effecten van de ‘over de streep vragen’ aan de deelnemende jongeren. De resultaten laat zien dat een relatief kortdurend programma waarin het hulpmiddel ‘Over de Streep’ wordt meegenomen om taboes te doorbreken, een verschil te maken in de sfeer in de klas en hun verbinding met verschillende klasgenoten snel resultaat levert.


De jongeren die deelnemen aan het ‘Over de Streep’ programma zeggen na afloop meer te weten over hun gevoel van eenzaamheid, verbinding, de jongeren hun eigen negatieve zelfbeeld en het beeld wat klasgenoten over zichzelf hebben. Eén van de deelnemende kinderen: [Een school en docent] moeten wel zorgen voor een prettige sfeer. Maar als dat niet lukt in de klas, moet er wel de juiste hulpmiddelen of tools beschikbaar zijn die de voor de klasgenoten onderling kunnen helpen. Er wordt door de jongeren en docenten dan ook geadviseerd om vaker het hulpmiddel over de streep te gaan gebruiken. Om jezelf te vergelijken wordt *kleiner*.


Daarnaast lijkt het programma verschillen tussen jezelf te verkleinen. ‘We hebben jongeren voor en na het programma gevraagd zichzelf te scoren op een aantal punten, zoals zelfbeeld, de mate waarin iemand zich vergelijkt en presenteert. Vooraf scoren jongeren hoger in een negatief zelfbeeld; terwijl na afloop de score wat zakte. Bij deze campagne en workshop ging het om een programma te creëren die bij de tijd is en verschillende onderwerpen behandeld. Van druk op social media tot verbinding in de klas. Anonieme docent: “We weten nu nóg beter waar de jongeren mee worstelen in onze klassen, wat de impact is. We hebben nu dankzij dit programma nog een gemakkelijker handvat om te gebruiken tijdens onze lessen. Hierdoor kunnen we de klassen nog beter ondersteunen.” “De resultaten uit dit campagne zijn een waardevolle eerste stap op weg naar meer kennis over de effecten van de toename van een negatief zelfbeeld en eenzaamheid”, aldus HvA student die deel uitmaakt van de campagne.


Een Amsterdamse middelbare school en de Hogeschool van Amsterdam hebben het initiatief genomen voor een samenwerkingsproject, waarin kennis over het programma ‘Over de Streep’ wordt uitgewisseld met het oog op de verdere ontwikkeling daarvan voor de jongere en de mogelijkheden.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 december 2022