Niemand mag alleen zijn

Eenzaamheid is een groeiende zorg onder de oudere bevolking in Nederland, met recente studies die aantonen dat meer dan de helft van de oudere volwassenen in het land zich regelmatig eenzaam voelt. Deze verontrustende trend heeft aanzienlijke negatieve gevolgen voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van ouderen. Daarom zijn wij, team oMaatje, druk bezig geweest om ouderen eenzaamheid extra onder de aandacht te brengen.

Meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich regelmatig eenzaam te voelen. Dat zijn meer dan 700.000 ouderen. Eenzaamheid is in verband gebracht met een aantal ernstige gezondheidsproblemen, waaronder een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, beroertes en depressies. Het kan ook leiden tot sociaal isolement en een afname van de algemene levenskwaliteit. De COVID-19 pandemie heeft dit probleem vele malen maar erger gemaakt.. Het is belangrijk dat zowel de overheid als maatschappelijke organisaties en vrijwilligers actie ondernemen om dit probleem aan te pakken.

Dit maatschappelijke probleem baart ons zorgen. Daarom hebben wij, Hidde, Bas, Benjamin en Sam als studenten van de HvA, vrijdag 16 december 2022, een event georganiseerd om een groep ouderen hun leeftijd en eenzaamheid even te kunnen vergeten. Wij zijn namelijk met 11 ouderen en 1 extra begeleider van 13:00 tot 17:00 naar Artis gegaan en hebben deze groep ouderen een leuke en sociale dag bezorgd. Met een hoop positieve reacties van de ouderen, de zorginstelling Amsta en dierentuin Artis is de actie zeker geslaagd.

Wij hebben de problematiek van de ouderen eenzaamheid extra belicht op social media, waarbij vooral Instagram en TikTok zijn gebruikt om de jongere doelgroepen (18-40) te bereiken. Met name op TikTok hebben wij veel jongeren bereikt (200.000+ views). Dit deden wij om het statement neer te zetten dat het heel eenvoudig kan zijn om een grote bijdrage te leveren bij het tegengaan van het probleem. Iedereen die een ouder familielid heeft of een ouder iemand kent, die nog maar weinig sociale contacten heeft, kan die persoon al helpen door hem/haar op te bellen, langs te gaan en/of samen wat leuks te doen.

Volg ons op Instagram voor meer informatie, eventueel contact en bekijk hoe jij je maatschappelijke steentje bij kan dragen. Te vinden op Instagram @omaatje22 en op LinkedIN: @omaatje-opaatje

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 januari 2023